Sökning: "The Factor School"

Visar resultat 1 - 5 av 1159 uppsatser innehållade orden The Factor School.

 1. 1. Skeptical but Supportive? An Experimental Study on ESG and Investment Decisions of Business School Students in Sweden and China

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Gong Xiao; [2024]
  Nyckelord :Behavioral Finance; ESG; Investment Decisions; Business School;

  Sammanfattning : As more and more investors utilize Environmental, Social, and Governance (ESG) to support their investment decisions, there is a growing body of research on ESG investing. However, most of the current research has focused primarily on sustainable finance, i.e., the Environment component of ESG, while neglecting the other two components. LÄS MER

 2. 2. Vems närvaro saknas? En kvalitativ studie om professionellas reflektioner om preventiva insatser mot problematisk skolfrånvaro

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Astrid Abrahamsson Mjörnebrant; Tuva Rexstrand; [2024]
  Nyckelord :school absenteeism; school absence; school attendance problem; preventive work; academic support; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the past decade, problematic school absenteeism has become a well-known concept in society and research. This study aims to research professionals’ perspectives on problematic school absences in elementary school and high school, and their alternative solutions and thoughts about preventative work. LÄS MER

 3. 3. Skriv så du blir mätt : skrivundervisning i mätningarnas tid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Joel Angmyr; Cecilia Holmberg; [2024]
  Nyckelord :Critical literacy; gymnasiet; mångkulturella klassrum; skrivundervisning; standardiserade prov; teaching to the test;

  Sammanfattning : This literature review asks the following:  How is writing instruction realized in L1-classrooms (in the Swedish upper secondary school or its equivalent globally), considering standardized testing as a background factor? Standardized testing has become established in Sweden as one way to audit the school system and evaluate knowledge levels for the sake of guaranteeing an equitable education. However, standardized testing may influence the way in which classroom instruction is realized by teachers, as observed by Popham (2001). LÄS MER

 4. 4. Skolkuratorn och hemmasittare. - En kvalitativ intervjustudie om hur skolkuratorer resonerar om det sociala problemet hemmasittare.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Cornelia Söderlund; Elin Wennerberg; [2024]
  Nyckelord :hemmasittare; School counselors; School absenteeism; Interviews; Neo-institutional theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to increase an understanding of how school counselors in Sweden reason about the social problem with truants, “Hemmasittare '' in Swedish, and how the elementary schools work with this. To enable the purpose of the study to be maintained, a qualitative interview study became current. LÄS MER

 5. 5. ”Flertalet av mina elever tar till knogarna som första handling vid en konflikt” : En kvalitativ undersökning om lärares arbete med brottsförebyggande insatser

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Filip Krstic; Adam Rydberg; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka lärares arbete med brottsförebyggande insatser i skolan. Genom att utforska och analysera hur lärare uppfattar och implementerar dessa insatser, syftar studien till att ge en djupare förståelse för rollen och effekten av lärarnas bidrag till brottsförebyggande åtgärder. LÄS MER