Sökning: "The Five Aspect Meal Model"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden The Five Aspect Meal Model.

 1. 1. Restaurangers arbete med måltidsupplevelsen under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Erica Jonasson; Susanne Liljeberg; [2021]
  Nyckelord :Meal experience; Covid-19; FAMM; Pandemic; Restaurants; Måltidsupplevelsen; Covid-19; FAMM; Pandemi; Restauranger;

  Sammanfattning : I januari 2020 upptäcks Covid-19 viruset i staden Wuhan i Kina. Viruset sprider sig snabbt och en pandemi bryter ut i världen. En bransch som påverkats av Covid-19 pandemin är restaurangbranschen. En del av restaurangers arbete är att skapa måltidsupplevelser för sina gäster. LÄS MER

 2. 2. "Vi håller i håller ut men det hjälper inte" : En studie om tre svenska restaurangägares upplevelser av coronapandemins konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Elin Enqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Pandemin har påverkat världen under 2020 och speciellt restaurangbranschen har varit i fokus för restriktioner. Svenska restaurangägare har varit upprörda kring hur de blivit påverkade av statens agerande och vilka konsekvenser det fått för deras verksamheter. LÄS MER

 3. 3. Framtidens måltider : Hur tankar och idéer kan visualiseras med hjälp av scenariometodik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Marcus Johansson; Filippa Söderman; [2020]
  Nyckelord :Meal; Future; Scenario methodology; FAMM; Trends; Focus group; Future Meal Model; Måltid; Framtid; Scenariometodik; FAMM; Trender; Fokusgrupp; Framtidens måltidsmodell;

  Sammanfattning : Genom tiderna har måltiden förändrats och kommer förmodligen fortsätta göra så även framledes. Framtidsstudier är ett sätt att undersöka vad som kan tänkas ske i framtiden och då även hur måltiderna kan förändras. Syftet är att undersöka framtidens måltider med hjälp av en scenariometodik. LÄS MER

 4. 4. Äldres erfarenheter och upplevelser av måltidssituationen på sjukhus : En kvalitativ studie

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Mathilda von Almassy; [2019]
  Nyckelord :äldre; måltidssituation; sjukhus; upplevelser; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund Med åldern försämras lukt och smaksinnet vilket i sin tur, tillsammans med andra åldersrelaterade faktorer, påverkar ätbeteendet. Trots kunskap inom området förkommer fortfarande sjukdoms- samt åldersrelaterad undernäring. LÄS MER

 5. 5. Äldres upplevelse av måltidsmiljön. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Stina Johansson; Johanna Malmberg; [2019]
  Nyckelord :måltidsmiljö; äldre; nutrition; upplevelse; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots omfattande forskning och lång kännedom om vikten av nutrition för upprätthållande av god hälsa är en stor del av den äldre populationen idag malnutrierade. Nutritionen påverkas av måltidsmiljön, men hur upplever äldre måltidsmiljön? Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelser av måltidsmiljön bland äldre personer som bor på vårdboenden. LÄS MER