Sökning: "The Function of Attitude"

Visar resultat 11 - 15 av 187 uppsatser innehållade orden The Function of Attitude.

 1. 11. Hur kommer det sig att vi ser på barns olikhet, på olika sätt? : En vetenskaplig essä om behovet av kollegial reflektion i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Madeleine Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Preschool; differences; reflection; norms and values; interculturality; intersubjectivity; Förskola; olikheter; reflektion; normer och värden; interkulturalitet; intersubjektivitet;

  Sammanfattning : This essay deals with how we can look at children's differences and create an approach through interculturality as a method. The essay highlights the importance of collegial reflection, but also the individual reflection and that it is a necessity to create a common consensus on how to work with children who have a different pattern of behavior. LÄS MER

 2. 12. Chefers möten med medarbetare i äldreomsorgen : En observationsstudie om chefers förhållningssätt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Berntsson; Carina Carlson; [2020]
  Nyckelord :care for the elderly; unit manager; attitude; employees; leadership; observation; äldreomsorg; enhetschef; förhållningssätt; medarbetare; ledarskap; observation;

  Sammanfattning : Äldreomsorgen står inför en rad nya utmaningar, en ökande andel äldre befolkning som har stora vård- och omsorgsbehov samtidigt som resurserna till verksamheterna minskar. Detta innebär att verksamheterna behöver organiseras och ledas för en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö för medarbetarna med chefer som leder med delaktighet och tillit som grund. LÄS MER

 3. 13. Managing farm-centric risks in production at the flood-prone locations of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Arifullah Arifullah; [2020]
  Nyckelord :agriculture; risk attitude; management strategies; risk perception; Khyber Pakhtunkhwa;

  Sammanfattning : The monsoon floods of 2010, 2011, and 2014 in Pakistan caused severe damage to crops, fisheries, forestry, livestock, and primary infrastructures, such as water channels, tube wells, houses, people, seed stocks, animal shelters, fertilizers and agricultural equipment/machinery. Floods are a major source of risk to agriculture in Pakistan and other countries in South Asia. LÄS MER

 4. 14. Att leva med en påse på magen : -  En litteraturöversikt om att beskriva män och kvinnors upplevelse av att leva med stomi

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sundari Alström; Oline Pettersson; [2020]
  Nyckelord :A literature review; experience; nursing; stoma; litteraturöversikt; sjuksköterska; stomi; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stomi är en konstgjord öppning som skapas på buken för att eliminera avföring när inte mag-tarmkanalen fungerar som den ska.  Att få en stomi kan innebära stora förändringar i livssituationen och påverka livskvaliteten. LÄS MER

 5. 15. Robust control system development forVTOL-to-fixed wing flight transition withthe EcoSoar UAV : A masters thesis in Automatic Control

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Robert Hedman; [2020]
  Nyckelord :drone; UAV; thesis; automatic; control; VTOL;

  Sammanfattning : A non switching, non linear, quaternion based attitude P2 controller, together with a sensitivitynormalizing function for the control surfaces has been simulated and implemented on a flying fixedwing with non vectored engines. In simulations the controller worked well in all flight modes,hovering, transition and flying, and also rejected a simple wind disturbance in all modes. LÄS MER