Sökning: "The Image of the city and kevin lynch"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden The Image of the city and kevin lynch.

 1. 1. Centrumutveckling i en småstad : Förbättrad social hållbarhet i Smedjebacken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Jacob Blomkvist; [2017]
  Nyckelord :Social sustainability; Case study; Observation Method; Lynch analysis; Jan Gehl; Social hållbarhet; Fallstudie; Observationsmetod; Lynch-analys; Jan Gehl;

  Sammanfattning : Many small municipalities, in contrast to larger centers, struggle to offer natural social venues in their neighborhoods. As people choose larger cities for social gatherings, smaller city centers becoming depopulated and in turn they lose their necessary demand to sustain social meeting places. LÄS MER

 2. 2. Counteracting effects of sprawl : how to reclaim city life in Lafayette

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna-Karin Gävert; [2012]
  Nyckelord :Indiana; Lafayette; city life; urban sprawl; West Lafayette; stadsliv; stadsutglesning;

  Sammanfattning : Pedestrian life in a city that has been planned for the car for over fifty years is not easy. This is a matter I discovered during the academic year of 2010/2011 as an exchange student at Purdue University in Indiana. During my year abroad I was struck by how a city, so similar to my hometown of Uppsala, was yet so different. LÄS MER

 3. 3. Ett fiskeläge och bruksort söker sin nya identitet : stadsplanering i Höganäs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Joel Hördin; [2010]
  Nyckelord :Höganäs; Vision 09; trädgårdsstad; City branding; förtätning; höghus; Kevin Lynch; Edward Relph; sense; fit; access; outsideness; insideness;

  Sammanfattning : Höganäs kommun ligger i nordvästra Skåne. Centralorten har vuxit fram ur två byar, ett fiskeläge och en bruksort. Under 1900-talet har staden växt samman. Men resultatet har blivit en delad och brokig stad. LÄS MER

 4. 4. Utformning av hamnområdet i Arvika : stadsbild och offentliga miljöer

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Lindström; [2007]
  Nyckelord :stadsbyggnad; hamnområde; stadsbild; stadsbyggnadselement; parkkaraktärer; offentliga miljöer;

  Sammanfattning : The harbour in Arvika is closed down and the industry that has been established in the area is now beeing wound up. A deepened comprehensive plan for the area is under progress in the municipality. LÄS MER

 5. 5. Gestaltningsprogram i stråkstudier : metoddiskussion och fallstudie på väg 108

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Terning; [2005]
  Nyckelord :gestaltningsprogram; stråkstudie; landskapsanalys; analysmetoder; fallstudie; väg 108;

  Sammanfattning : Detta arbete har gjorts på uppdrag av Vägverket Region Skåne och behandlar framtagandet av en landskapsanalysmetod, som kan användas för gestaltningsprogram i stråkstudier. Stråkstudier görs i ett tidigt skede i vägplaneringsprocessen och utförs för att få ett sammanhang längs ett helt vägstråk inför framtida förändringar. LÄS MER