Sökning: "The Legend of Zelda"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden The Legend of Zelda.

 1. 1. Analys av musiken i Ocarina of Time : En studie i att lära sig musikteori med spelmusik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :JONATHAN WANNEBY; [2019]
  Nyckelord :musikanalys; The Legend of Zelda; Ocarina of Time; Koji Kondo; tv-spelsmusik; spelmusik; datorspel; kyrkotonarter; komposition; musikundervisning;

  Sammanfattning : Spelserien The Legend of Zelda har funnits sen 1986 och Ocarina of Time är ett spel med mycket musik. Denna musik har analyserats för att ta reda på om det går att förstå musiken utifrån ett musikteoretiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Zelda Title Theme : Plankning, analys och arrangering av NES-komposition

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Oliver Augustsson; [2019]
  Nyckelord :tv-spel; plankning; musikanalys; komposition; NES; zelda;

  Sammanfattning : Detta examensarbete skapades med målet att utforska musik från Nintendo Entertainment System–spel (NES) med ett musikteoretiskt och musikterminologiskt perspektiv. Det analyserade stycket är Title Theme från The Legend of Zelda (1988). Bakgrundskapitlet tar upp de verktyg kompositörerna hade att arbeta med som NES:s ljudkort och loopar. LÄS MER

 3. 3. Gotta go fast: Measured rationalities and rational measurements in the context of speedrunning

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Marcus Schmidt; [2018]
  Nyckelord :Audit culture; autonomy; communities of practice; Diablo 2; Habermas; instrumental rationality; Legend of Zelda: Ocarina of Time; Max Weber; Prey; speedrunning;

  Sammanfattning : This thesis studies the Weberian notion of rationality in the context of speedrunning and the speedrunning community. By contrasting the instrumental rationality of the speedrunning practice with the value-oriented rationality of the community, it crystallizes the difference between "performing the metrics" as an extension of community values and as a function of externally imposed constraints. LÄS MER

 4. 4. The legend of pictograms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Cassandra Adams; [2014-03-24]
  Nyckelord :Pictograms; Game Design; Console Gaming; Pictogram; Instruction;

  Sammanfattning : The Legend of Pictograms is a system of pictgorams designed to take the placeof verbal instruction for the game The Legend of Zelda: The Wind Waker. Thesystem consists of icons including characters, items, places, dungeon bosses,and things such as progress markers, and of short instructional images thatinstruct the player in various ways. LÄS MER

 5. 5. Från A till Ö : Vilka grepp kan tillämpas för att minska intrycket av en linjär miljö? Reflektioner kring arbetsprocessen bakom Electron.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :David Darabian; [2009]
  Nyckelord :linjär; linjaritet; spel; neverwinter; nights; mod; grepp;

  Sammanfattning : Rapporten är en reflekterande text som behandlar arbetsprocessen och omkringliggande mål för ett examensarbete inom medier som bedrivits mot Högskolan Skövde. Syftet med examensarbetet har varit att finna grepp som maskerar spels linjaritet, det vill säga vilka knep som används i dataspelsindustrin (medvetet eller omedvetet) för att få ett spel med linjär level-design till att framstå som mindre linjär. LÄS MER