Sökning: "The Lord"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden The Lord.

 1. 1. THE BYRONIC STANDARD Ecology in Byron’s Poetry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Daniel Kolade; [2018-09-19]
  Nyckelord :Lord Byron; ecocriticism; human element; Wordsworthian Standard;

  Sammanfattning : Byron’s work is unique amongst writers of the 18th and 19th century due to the human element and its interaction with nature. Thus, the aim of this study is to examine the view of nature in Byron’s poetry (specifically his sea poetry) and establish a Byronic Standard of ecopoesis offering counterbalance to the Wordsworthian Standard and the ecocritical binaries of dwelling-wandering and nature-culture. LÄS MER

 2. 2. Communication Trajectory in Children with Autism Spectrum Disorder : A Systematic Literature Review

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Shima Chloe Foster; [2018]
  Nyckelord :Social interaction; communication development; autism spectrum disorder; longitudinal trajectory; measures;

  Sammanfattning : Stability of diagnosis, symptoms and functioning across the life span is central to understanding any disorder and yet remains a relatively unexplored area in the study of autism (Sigman & McGovern, 2005). This is particularly apparent in the development of communication, including social interaction and language development in children with autism spectrum disorder (ASD), as there is little research on longitudinal development of children with ASD in general. LÄS MER

 3. 3. "[...] är därmed skyldig att flytta genast" - En undersökning av barnets rätt i vräkningsförfarandet utifrån sårbarhetsteori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Bergstrand; [2018]
  Nyckelord :Socialrätt; social and welfare law; critical legal studies; Martha Fineman; sårbarhetsteori; vräkning; avhysning; barnrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vräkning är en av de mest ingripande åtgärder och traumatiserande upplevelser som någon, särskilt ett barn, kan vara med om. Under 2017 vräktes enligt Kronofogdemyndighetens statistik 392 barn och hyresskulder utgör den vanligaste orsaken till att en barnfamilj avhyses. LÄS MER

 4. 4. ”Men jag tänker på Flugornas Herre, det är ju bara killar där” : En kvalitativ studie rörande lärares arbete med skönlitteratur ur ett genusperspektiv.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ellen Malcolm; Matilda Melin; [2018]
  Nyckelord :Genus; genusperspektiv; skönlitteratur; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Inledning: I ett samhälle som fortfarande präglas av stereotypiska könsroller har skolan enviktig funktion i att motverka att dessa reproduceras. Skolans styrdokument slår fast att skolverksamheten har ett ansvar att främja jämställdhet och bryta traditionella könsmönster. LÄS MER

 5. 5. "När ni går bort, tro inte att det är slut." : En analys av den samiska artisten Maxida Märaks medverkan i Jills veranda.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Lovisa Lord Torvfelt; [2018]
  Nyckelord :sami musician; sami music; portraying sami music; media portrayal; intangible cultural heritage; Jills veranda; Maxida Märak; samisk artist; samisk musik; samisk porträttering; mediaframställning; kulturarvsprocessen; Jills veranda; Maxida Märak;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte har varit att skina ljus på porträttering och urval. Närmare bestämt inom området för den samiska musikkulturen och via mediaframställningen av en samisk artist i Jills veranda. Genom ett utvalt program ur serien där den samiska artisten Maxida Märak medverkar genomförs detta. LÄS MER