Sökning: "The Male Gaze"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden The Male Gaze.

 1. 1. Off Record: Analys av könade maktrelationer inom teaterhögskolans organisationskultur

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Maja Widell; [2021-09-22]
  Nyckelord :Könade maktrelationer; organisationskultur; #tystnadtagning; The Male Gaze; teaterhögskolan; sexuella trakasserier;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how gendered power structure’s function within theorganisational culture of the Swedish Theatre Academy and how these structures are then reflected andrecreated within the professional world of theatre. Known risk factors that have shown to normalisesexual harassment in the theatre industry have been investigated in this study, using the experiences offormer Female theatre students as the primary case study. LÄS MER

 2. 2. Gustave Caillebotte och hans nakna män : En normkritisk analys av den manliga blicken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna-Therese Lund; [2021]
  Nyckelord :Caillebotte; frankrike; konst; eivindsdotter; manligt; nakenkonst; 1800-tal; impressionism;

  Sammanfattning : During the 19th century, France was a cultural stronghold filled with political aspects and dreams. Art flourished and the ancient heroic ideals had shaped the male nude art for many years. But new times would come and change the artistic basis forever. LÄS MER

 3. 3. Utvandrarna vandrar in i klassrummet. Värdegrunds- och litteraturarbete i gymnasieskolans svenskämne.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Svenska; Lunds universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Ellen Lundborg; [2021]
  Nyckelord :Utvandrarna; värdegrund; didaktisk potential; svenskämnet; litteraturundervisning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att, genom en pedagogiskt riktad textanalys, undersöka hur Vilhelm Mobergs Utvandrarna (1949/2020) kan användas i kunskaps- och demokratiutvecklande undervisning med fokus på värdegrundsfrågor i svenskundervisningen på gymnasiet, och med det kartlägga romanens didaktiska potential. Målet är även att bidra till att svensklärare kan använda uppsatsen praktiskt, och därför presenteras ett förslag till hur implementerande av Utvandrarna kan genomföras i ett gymnasieklassrum. LÄS MER

 4. 4. Oh de Laval : Konsten att appropriera konst

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Cassandra Limoni; [2021]
  Nyckelord :Appropriering; Oh de Laval; Édouard Manet; Picasso; samtida konst; postkolonialism; feministisk teori; the male gaze; semiotik.;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om den samtida konstnären Oh de Laval och utforskar med en semiotiskt förankrad analysmetod appropriering i två olika konstverk och samhörigheten mellan dem. Verken som analyseras i studien är Oh de Lavals, Luncheon on the grass, 2019 och Édouard Manet, Le Déjeuner sur l'herbe, 1863 och stöds av Pablo Picasso, Le Déjeuner sur l'herbe, 1959-1962. LÄS MER

 5. 5. Kroppsaktivism genom blicken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Pålsson; Hanna Duvander; [2021]
  Nyckelord :Strategisk visuell kommunikation; visuell kultur; visuell kommunikation; strategisk kommunikation; könsnormer; den manliga blicken; den kvinnliga blicken; kroppsaktivism; aktivism på sociala medier; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how visual communication in today´s society can be used as as a strategic communicative tool. More specifically, the study aims to contribute with deeper knowledge of how young women's body activist still images from Instagram can be interpreted in relation to gaze theory, and whether their visual communication can contribute to counteracting the male gaze's portrayal of women and thus create a healthier female normative for visual communication. LÄS MER