Sökning: "The Moderate Party"

Visar resultat 6 - 10 av 69 uppsatser innehållade orden The Moderate Party.

 1. 6. Den kulturella moderaten : En jämförande kvalitativ studie över tid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ellen Kult; Antonia Berndtsson; [2019]
  Nyckelord :moderaterna; värden; idéer; förändring; GAL-TAN;

  Sammanfattning : The aim of this essay is examine how the Moderate party ideas and values have changed over time in relation to the so-called GAL-TAN dimension. The dimension theorizes values regarding green, alternative and libertarianism against traditional, authoritarian and nationalism. LÄS MER

 2. 7. Sverigedemokraternas inverkan på den svenska immigrationspolitiken -­En jämförande studie av Sverigedemokraternas, Moderaternas och Socialdemokraternas immigrationspolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristina Plasgård; [2019]
  Nyckelord :invandring; nischparti; Moderaterna; Socialdemokraterna; Sverigedemokraterna; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Swedish Democrats have changed the political landscape in the Swedish Parliament since they came into parliament in 2010. No other party has yet to declare a coalition for government with them during election campaigns. LÄS MER

 3. 8. Makten och skolan : Debatten om skolan inför riksdagsvalet 2014

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hampus Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Skola; debatt; argumentationsanalys; val; riksdag; 2014; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Undersökningen syftar till att analysera hur riksdagspartierna argumenterade kring den svenska skolan inför valet 2014. Frågeställningen för undersökningen var: Hur argumenterade partierna kring skolans styrning? Hur argumenterade partierna kring betyg och resultat? Hur argumenterade partierna kring friskolor? Hur argumenterade partierna kring lärares roll och lärarprofessionens status? Metod Det empiriska materialet bestod av 1) debattartiklar skrivna av partiledare eller språkrör samt skolpolitiska talespersoner, 2) SVT:s utfrågningar av partiledarna, 3) partiernas valprogram. LÄS MER

 4. 9. The Moderate Party and the Swedish Democrats Idea Development 2010-2018 : Comprehending the Parties Migration Policy Development Through Rational Action, Societal Discourses and Critical Junctures

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Venera Ujkani; [2019]
  Nyckelord :Cartelisation; Comparative Case Study; Critical Juncture; Discursive Institutionalism; Election Manifesto; Historical Institutionalism; Idea Analysis; Migration Policy; Moderate Party; Principle Program; Process-tracing; Rational Action; Rational-Choice Institutionalism; Societal Discourse; Swedish Democrats;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse the Moderate Party and the Swedish Democrats idea development in the issue of migration in 2010-2018. The inquiry consists of the following two research questions. LÄS MER

 5. 10. A New Dimension of Contestation? : A qualitative analysis of frames used in the European Affairs Committee of the Swedish parliament

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Bauer; [2019]
  Nyckelord :European Affairs Committee; framing; frames; new politics; GAL-TAN; The Swedish Social Democratic Party; The Swedish Moderate Party;

  Sammanfattning : This thesis aims to map what arguments are used by the two biggest parties in Swedish politics, The Social Democratic Party and the Moderate Party, when discussing European politics in the European Affairs Committee (EAC) of the Swedish parliament. In order to realise this, frames used by the party representatives in the committee have been analysed. LÄS MER