Sökning: "The Stranger"

Visar resultat 16 - 20 av 70 uppsatser innehållade orden The Stranger.

 1. 16. Kärleken övervinner hatet : En kritisk diskursanalys av nyhetsrapporteringen om offer, förövare och samhället från terrorattentatet i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Marisol Nilsson Lopez; Natalia Johansson; [2017]
  Nyckelord :Stockholm; Drottninggatan; victims; perpetrator; Rakhmat Akilov; us; them; terrorist attacks; include; exclude; Sweden’s society;

  Sammanfattning : This study aims at covering the perpetrators, victims and Sweden's society. The main issue is to examine how these categorization portrayed in the biggest newspaper in Sweden, Aftonbladet. To conduct the survey we have used a critical discourse analysis. LÄS MER

 2. 17. Mäns våld mot kvinnor: en analys av rättsväsendets föreställningar om brottsoffer och kön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Dimen Hoshiar Abdulrahman; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; rättsvetenskap; brottsoffer; genusvetenskap; mäns våld mot kvinnor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det våld som män utövar mot kvinnor är en strukturell företeelse i samhället. Våldet beror på maktstrukturer, varigenom mannen är överordnad kvinnan. Detta våld brukar benämnas ”sexualiserat våld”, eftersom det relaterar till sexualitet och maktförhållanden. LÄS MER

 3. 18. Protecting the Cross and Welcoming the Stranger : A Critical Discourse Analysis of the Church of Sweden’s Refugee Work the Year 2017

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Emma Sundström; [2017]
  Nyckelord :refugees; religion; migration; CDA; discourse analysis; The Church of Sweden; faith-based organization; religion and social engagement; religion and humanitarianism.;

  Sammanfattning : Through the application of Critical Discourse Analysis (CDA)— and paying extra attention to the utilization of ideological squaring, actor descriptions, and lexicalization— this thesis aims to discuss the Church of Sweden’s “official” discourse regarding its humanitarian and social engagement with refugees and refugee issues the year 2017. Wherein, the author attempts to discuss what the collected material— from the internet-based function Support migration, and personal semi-structured interviews with Church personnel— can tell one about the Church’s views on its self-identity, social engagement, as well as ecumenical and interreligious relations, in an increasingly diverse Swedish society. LÄS MER

 4. 19. Kärleken övervinner hatet : En kritisk diskursanalys av nyhetsrapporteringen om offer, förövare och samhället från terrorattentatet i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Marisol Nilsson Lopez; Natalia Johansson; [2017]
  Nyckelord :Stockholm; Drottninggatan; victims; perpetrator; Rakhmat Akilov; us; them; terrorist attacks; include; exclude; Sweden’s society;

  Sammanfattning : This study aims at covering the perpetrators, victims and Sweden's society. The main issue is to examine how these categorization portrayed in the biggest newspaper in Sweden, Aftonbladet. To conduct the survey we have used a critical discourse analysis. LÄS MER

 5. 20. Finding the Familiar in the Unfamiliar : Investigating the Role of Hospitality as a Performance of Togetherness and Support for New Arrivals in the Familiar Left Behind

  Master-uppsats, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Mirjam Drechsler; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arriving at a new place, the stranger finds herself/himself facing the unfamiliar. In that situation, she/he is confronted with different tasks, duties and other difficulties in order to handle one own needs and desires such as settling down and creating oneself a home. LÄS MER