Sökning: "The Stranger"

Visar resultat 16 - 20 av 82 uppsatser innehållade orden The Stranger.

 1. 16. En fråga om vem som beskylls i våldtäktsfall. ”Det framstår således som om hon i viss mån överdrivit det våld hon fått motta"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Lina Kern Wikenfors; [2019]
  Nyckelord : Date rape ; Idealiskt offer ; Rape; Våldtäkt; Victim blaming ; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study seeks to understand if and how Swedish judges use "victim blaming" in judgments of rape. In total eleven categories of "victim blaming" were included in the study and 81 cases was examined. The results show that in these 81 cases of rape "victim blaming" was present in six cases. LÄS MER

 2. 17. ”Vad hade du på dig?” : En studie om våldtäktsmyter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ina Svedberg; Vanessa Turan; [2019]
  Nyckelord :rape; victim; acquaintance; myth; guilt; attitude; våldtäkt; offer; bekantskap; myt; skuld; attityd;

  Sammanfattning : Våldtäktsoffer bemöts av samhället med vissa föreställningar om hur de bör ha agerat vid utsattheten. Detta leder till minskad offerstatus, särbehandling inom rättsväsendet, minskad anmälningsbenägenhet med mera. Få studier om ämnet har utförts i Sverige. LÄS MER

 3. 18. Slaven, celibatet och queera kastrater. Om maskulinitetskritiska och queerteologiska perspektiv på Matteus 19:11-12

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Johanna Wikberg; [2018-06-20]
  Nyckelord :eunuch; queer theology; masculinity studies; transgender theology; queer; gender; celibacy; The gospel of Matthew; The queer Bible commentary; New Testament masculinities;

  Sammanfattning : This essay considers analyses from queer theology and theological masculinity studies relating to aspects of gender and sexuality in Matthew 19:11-12. Examination of interpretations from these perspectives often focus on the social role and cultural understandings of the eunuch in these verses. LÄS MER

 4. 19. "Tempering the Gambler's Nirvanna"  : A Review into to the issues and regulation of Third Party Funding in Investment Treaty Arbitration

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ryan Smith; [2018]
  Nyckelord :Investment Treaty Arbitration Third Party Funding;

  Sammanfattning : Third party funding (TPF) is a method of financing legal proceedings, in which a party not directly connected to the proceedings funds one of the disputing parties, usually in return for a percentage of the final monetary settlement. The interests behind TPF are that the funded party will have the resources to pursue their claim, while the funder will be able to profit from a percentage of the final settlement. LÄS MER

 5. 20. Internet Safety for Children : Stranger danger, misbehaviour and problems when online

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Seamus Fergus; [2018]
  Nyckelord :Information security; parental control; smartphone; Android systems; experimental study; qualitative research.;

  Sammanfattning : The Internet has evolved and continues to evolve rapidly and as adults we understand the need to be careful with various issues including our privacy, scams, bullying and as adults we stumble across unwanted material that might be considered inappropriate. Children also need to be protected and this thesis will research what children do when they are online, and what protection is currently given to children. LÄS MER