Sökning: "The Swedish Central Bank"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden The Swedish Central Bank.

 1. 1. Monetary Policy Implications Through a VEC Model

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Ludwig Schmidt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper examines the effects of adjustments in the key policy rate, included as the interbank rate, on the Swedish household sector debt from the second quarter of 2000 to the third quarter of 2019. The effect is examined through a Vector Error-Correction (VEC) model to determine if it provides results that are aligned with the given theory. LÄS MER

 2. 2. The Effects of Monetary Adjustment on the Swedish Stock Market : An Event Study Analyzing the Effects of Monetary Changes in the Repo Rate Set by The Swedish Central Bank on the Stock Market.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Maja Blomberg; Lukas Forell; [2020]
  Nyckelord :Swedish central bank; Riksbanken; Repo Rate; Swedish Stock Market; Real Estate sector; Bank sector; Event study; Average Abnormal Return and Cumulative Average Abnormal Return;

  Sammanfattning : Between the years 2007 and 2019 Riksbanken, the Swedish central bank, have changed the repo rate 75 different times. This thesis will answer if these changes have an effect on the Swedish stock market for two specific sectors, the bank- and the real estate sector. LÄS MER

 3. 3. Scheduling in a Blockchain

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationskodning

  Författare :Fabian Petersen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fewer customers in Sweden are using cash in their everyday transactions than ever before. If this trend continues, then the Swedish payment system will, in a few years, be entirely controlled by private companies. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser i Danske Banks korridorer: en studie om det brottsförebyggande arbetet mot penningtvätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Sandra Werner; Klara Carlbring; [2020]
  Nyckelord :Analysis of experiences; Bank; Employees; Legislation; Money laundering; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to analyze experiences and attitudes that the AML employees at Danske Bank have towards the relevant legislation and regulation due to their crime prevention work against money laundering. The employees' experiences were composed through semi-structured interviews of a total of 5 employees selected in the bank´s two departmental teams within AML: Compliance and AML Advisors. LÄS MER

 5. 5. Att styra informellt : En studie om hur digitaliseringen påverkar användningen och anpassningen av informella styrmedel inom banksektorn

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Josefine Carlsson; Linnéa Falk; [2020]
  Nyckelord :Bank; banking sector; digitalization; digital transformation; informal control systems; change; Bank; banksektor; digitalisering; digital transformation; informella styrmedel; förändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Banksektorn befinner sig i en allt mer komplex och föränderlig miljö på grund av digitaliseringen och dess påverkan på samhället. Till följd av den snabbföränderliga marknaden ställs det krav på hur bankerna internt organiserar sin verksamhet för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. LÄS MER