Sökning: "The Swedish Management Consulting Industry"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden The Swedish Management Consulting Industry.

 1. 1. Hantering av legacy-system vid migreringar till molnet : Kvalitativ intervjustudie angående utmaningar vid migreringarav äldre IT-system till molnlösningar inom svenska IT-sektorn

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Albin Andersson; Olle Arfvidsson; [2020]
  Nyckelord :Cloud computing; Legacy-system; Cloud-migration; Challenges; Cloud; Cloud services; Cloud computing; Legacy-system; Moln-migrering; Utmaningar; Molnet; Molntjänster;

  Sammanfattning : Studien undersöker fenomenet migrering av legacy-system till molnlösningar. Ettlegacy-system är ett föråldrat IT-system som fortfarande använder äldre typer av teknikäven då mer modern teknik finns tillgängligt. Dessa system används vanligtvistillsammans med äldre affärssystem samt inom lager och produktionsmiljöer. LÄS MER

 2. 2. Exploring Private Facilitation Strategies for Industrial Symbiosis: a Case Study from the Swedish Food Industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Evgenii Petelin; [2020]
  Nyckelord :industrial symbiosis; facilitation; barriers to innovation; innovation intermediary; food industry; Social Sciences;

  Sammanfattning : The concept of industrial symbiosis (IS) provides practical solutions for resource efficiency and low-carbon development. The IS represents a collective, multi-industrial approach for companies to improve their economic and environmental performance through the sharing of heat, electricity, water, by-products, information, and reuse of waste. LÄS MER

 3. 3. Assessing the value of advice : Evaluation approaches of small management consulting firms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Niklas Grufman; Cornelia Larker; [2020]
  Nyckelord :Management consulting; Evaluation; Knowledge Intensive Services; Customer satisfaction; Relationship management; Performance-based pricing;

  Sammanfattning : Whilst utilization of management consulting services has become an integral part of the contemporary economy and functioning of many organizations, intangibility leaves clients unable to predict or objectively assess the values created in consulting engagements. According to scholars, attempts to counteract the principal-agent related risks of opportunism and divergent incentives are expected to increase following higher competition, consumer awareness and anticipated increased demand for performance-based pricing. LÄS MER

 4. 4. Humankapital i kunskapsintensiva konsultföretag : En kvalitativ studie om hur humankapital värderas och redovisas i kunskapsintensiva konsultföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Olle Johansson; Saad Mohammed; [2020]
  Nyckelord :human capital; intellectual capital; measurement; accounting; knowledge-intensive consulting firms; humankapital; intellektuellt kapital; värdering; redovisning; kunskapsintensiva konsultföretag;

  Sammanfattning : Titel: Humankapital i kunskapsintensiva konsultföretag - En kvalitativ studie om hur humankapital värderas och redovisas i kunskapsintensiva konsultföretag Bakgrund: Humankapital är en del av företagets intellektuella kapital som kan definieras som färdigheter, kompetenser och utbildning som de anställda besitter. Trots vikten av humankapital i företag och specifikt inom kunskapsintensiva företag, har värderingen och redovisningen av det som en tillgång i företagets balansräkning varit en komplex och kontroversiell fråga i decennier. LÄS MER

 5. 5. What Role Does Ethnicity Play in Notions and Practices For Consultants and Consulting : Exploring EthnicDiversity in the Swedish Management ConsultingIndustry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Shuayb Ibrahim Ali; Julian Jaramillo; [2020]
  Nyckelord :Ethnic diversity; Diversity; Management consulting; Migrant background; Stockholm; Sweden; Corporate; Etnisk mångfald; Mångfald; Managementkonsultbranschen; Invandrarbakgrund; Stockholm; Sverige; Företag;

  Sammanfattning : Diversity comes in many shapes and forms as it can also refer to gender, culture, ethnicity, sexuality and religion amongst other forms. All of these forms of diversity do not seem to be part of the discussion when speaking about corporate diversity. LÄS MER