Sökning: "The Swedish Research Council"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden The Swedish Research Council.

 1. 1. Participation vs Protection : A quantitative content analysis of ‘Women, Peace and Security’ in the Swedish statements in the United Nations Security Council 2017-2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Nuder; [2019]
  Nyckelord :UN Security Council; Resolution 1325; ‘Women; Peace Security’; WPS-agenda; Swedish Feminist Foreign Policy;

  Sammanfattning : This paper takes its point of departure in the skewed attention towards the ‘protection’ of women rather than the ‘participation’ of women when talking about ‘Women, Peace &Security’ (WPS) in the UN Security Council. Given the centrality of Sweden, as the first country in the world with a feminist foreign policy, this thesis fills a gap in the current research as it investigates whether this skewed attention was reflected during Sweden’s time as a non-permanent member in the UNSC 2017-2018 or not. LÄS MER

 2. 2. ”Mä oon niinko… ruotsinsuomalainen” ”Jag är liksom... sverigefinsk” : Om sverigefinska barns identitetssarbete

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tuuli Uljas; [2019]
  Nyckelord :Sweden-Finnish children; identity; Finnishness; Sweden-Finnishness; national minorities; minority language; Sverigefinska barn; identitet; finskhet; sverigefinskhet; nationell minoritet; minoritetsspråk;

  Sammanfattning : This master thesis is a study on identity construction of a group of 9-14 year old children with Finnish origin in Sweden. In 2000 Sweden granted a special status of a national minority to five indigenous minorities, of which the Sweden-Finns are one, by ratifying European council’s framework convention for protection of national minorities. LÄS MER

 3. 3. Friktion i fredsoperationer: De globala, nationella och glokala freds- och säkerhetsdiskurserna gällande Afghanistaninsatsen under åren 2010–2012

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecka Hillbertz; [2019]
  Nyckelord :Peacebuilding; Peace operation; Afghanistan; Global and local friction; Peace- and security discourse; Glocal actor; Interview and Discourse analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study focuses on friction between global, national and glocal actors and discourses regarding the military operation in Afghanistan, with the delimitation to the years 2010-2012. The study aims to explain and gain a deeper understanding of the friction between global, national and glocal actors that exists in peace operations and to further develop the theory about global and local friction in peace operations. LÄS MER

 4. 4. Personvalet under lupp : En kvantitativ jämförelse av personvalets effekt på kandidaters listplacering och hur det skiljer sig mellan kandidater med svensk och utländsk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hedvig Heijne; [2019]
  Nyckelord :preference votes; discrimination; ballot list placement; representation;

  Sammanfattning : The essay focuses on the newly discovered findings that the distribution of preferences votes across candidate’s guides the political parties decisions on candidate promotions and helps shape the ballot list for the next election. Preference votes have therefore an indirect effect on candidate’s future political career. LÄS MER

 5. 5. Teacher and Teacher Student Beliefs on Using Code-Switching in EFL Classrooms

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Beatrice Gustavsson; Anastasia Karakitsos; [2019]
  Nyckelord :Code-switching; Teacher beliefs; Multilingual classrooms; Multilingual strategies; Multilingualism; Plurilingualism; EFL teaching; Teacher student beliefs;

  Sammanfattning : This study explores teacher student and in-service teacher beliefs about using code-switching in the English language classroom. Language classrooms have long adopted a monolingual approach. LÄS MER