Sökning: "The abolition of the statutory audit"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden The abolition of the statutory audit.

 1. 1. Skattebrott bland små företag inom den svenska byggbranschen : Byggbranschens behov av revision

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Viktor Glimrén Sjöström; Peter Malmberg; [2019]
  Nyckelord :Audit; Tax Fraud; Construction Industry; False Invoices and Reverse Money Laundering; Revision; skattebrott; byggbranschen; osanna fakturor och penningmaskering;

  Sammanfattning : Tidigare studier och undersökningar visar en utbredd skattebrottslighet inom byggbranschen. Branschen har framförallt haft problem med brottslighet relaterad till svartjobb. LÄS MER

 2. 2. "Det enda som är varaktigt är förändring" : En flerfallsstudie om hur lagregleringar inom revisionsbranschen påverkar revisions- och konsultverksamheten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rebecca Nilsson; Sandra Müller; [2016]
  Nyckelord :The abolition of the statutory audit; the Audit package; Strategic Change; The Big Four; Avskaffandet av revisionsplikten; Revisionspaketet; Strategisk förändring; The Big Four;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Företag behöver anpassa sig till förändringar i omvärlden för att överleva och för att fortsätta växa. Denna typ av anpassning benämns som strategisk förändring. År 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre bolag i Sverige. Nu, sex år senare står branschen inför ytterligare en förändring. LÄS MER

 3. 3. En kartläggning av årsredovisningars kvalité efter revisionspliktens avskaffande

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Joacim Pettersson; Anders Snäll; [2015]
  Nyckelord :quality quantitative; qualitative quality; statutory quality; the auditor s role; the abolition of mandatory auditing; annual report.; kvantitativ kvalité; kvalitativ kvalité; lagstadgad kvalité; revisorns betydelse; avskaffande av revisionsplikt; årsredovisning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga revisorns betydelse för den lagstadgade kvalitén imikroföretags årsredovisningar. Vidare ska studien utveckla och testa en modell, för attbedöma kvalité i årsredovisningar för mikroföretag. Kvalité i årsredovisningar kan bedömassom kvalitativ eller kvantitativ. LÄS MER

 4. 4. Revision och mikroföretag : Avvägning mellan revisionens påverkan och låneräntan efter slopandet av revisionsplikten.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sagar Mistry; Johan Meregan; [2015]
  Nyckelord :Interest rate; statutory audit; micro firm; auditor; bank; Låneränta; revisionsplikten; mikroföretag; revisor; bank;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur slopandet av revisionsplikten har påverkat låneräntan för mikroföretag.För fem år sedan avskaffades revisionsplikten för småföretag, så kallade mikroföretag, vilket gör det intressant att studera vilka effekter denna lagändring har medfört. LÄS MER

 5. 5. En kartläggning av årsredovisningars kvalité efter revisionspliktens avskaffande

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Joacim Pettersson; Anders Snäll; [2013]
  Nyckelord :quality quantitative; qualitative quality; statutory quality; the auditor s role; the abolition of mandatory auditing; annual report.; kvantitativ kvalité; kvalitativ kvalité; lagstadgad kvalité; revisorns betydelse; avskaffande av revisionsplikt; årsredovisning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga revisorns betydelse för den lagstadgade kvalitén i mikroföretags årsredovisningar. Vidare ska studien utveckla och testa en modell, för att bedöma kvalité i årsredovisningar för mikroföretag. Kvalité i årsredovisningar kan bedömas som kvalitativ eller kvantitativ. LÄS MER