Sökning: "The big five personality"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden The big five personality.

 1. 1. The value of personality - Using algorithms and econometrics to analyze CEO conscientiousness and its impact on M&A performance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Axel Gillmert; Henrik Persson; [2019-08-12]
  Nyckelord :M A performance; CEO acquisitiveness; Big Five personality traits; Conscientiousness;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Is Politics Downstream from Personality? The Five Factor Model’s Effect on Political Orientation in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Konstantin Felix Löwe; [2019]
  Nyckelord :Big Five; Five Factor Model; personality; political attitudes; political orientation; ideology; BFI-10; Femfaktormodellen; personlighet; politiska attityder; ideologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Differences in political orientation are partly rooted in personality, with left-wing political attitudes being predicted by Openness to Experience and right-wing attitudes by Conscientiousness. This has been validated across numerous studies from different countries. LÄS MER

 3. 3. Who am I? : The Neurobiology of the Big Five

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Yen Nhi Huynh; [2019]
  Nyckelord :personality; Big Five; neurobiology; outcomes;

  Sammanfattning : Personality is something that sets every human being apart, yet it is something that has been quite hard to pinpoint. Recently, neuroscientists have begun pinning down the neural correlates of personality traits – with focus on the Big Five, sparking a whole new subfield within personality research, known as personality neuroscience. LÄS MER

 4. 4. Känner du dig bevakad på internet? Klicka här : Studie om hur köpintentionen hos konsumenter tillhörande olika personlighetsdimensioner påverkas av Online Behavioral Advertising

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Isabelle Jarrolf; Sonia Holm; [2019]
  Nyckelord :Big Five; Big data; Online Behavioral Advertising; Theory of Planned Behavior;

  Sammanfattning : This study discusses Online Behavioral Advertising (OBA), which fundamentally consists of collected data about a person’s online behavior. The phenomena are made possible via the use of cookies on webpages and social media, which the user needs to accept to access the platform. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsmäklares syn på etik : En studie över personlighetens påverkan på etik med hjälp av personlighetsteorin The Big Five.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Malin Fogeby; Lisa Wiik; [2019]
  Nyckelord :Ethics; The Big Five; Personality; Real estate broker; Etik; The Big Five; Personlighet; Fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER