Sökning: "The big five"

Visar resultat 1 - 5 av 851 uppsatser innehållade orden The big five.

 1. 1. Blandar människor ihop kompetensrelaterad och personlighetsrelaterad information vid bedömning av andra?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Magdalena Boeryd; Anna Sacredeus; [2022]
  Nyckelord :Big Five; personlighet; kompetens; halo-effekt; personality; competence; halo effect; Social Sciences;

  Sammanfattning : There is disagreement in the personality research-field whether competence and personality should be separate concepts. Bäckström et al. (2020) showed that people could separate items relating to frequency of behavior (personality) from items relating to quality of behavior (competence). LÄS MER

 2. 2. Does size have an impact on Nordic Hedge Funds Performance?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Axel Johansson; Robert Rohlén; [2021-06-30]
  Nyckelord :Nordic Hedge Fund Returns; Seven Factor Model; Excessive Returns; Risk Adjusted Alpha;

  Sammanfattning : The paper examines the potential relationship between hedge fund’s size of assets under management and performance in the Nordic countries. We employ a modified version of the Fung and Hsieh’s seven-factor model to estimate the different hedge funds risk adjusted alphas, as a proxy for performance. LÄS MER

 3. 3. Who’s managing earnings? A personality study of earnings management - Using algorithms to analyze how CEO personality traits engage in earnings management

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kenneth Holmberg; Victor Appelgren; [2021-06-24]
  Nyckelord :Earnings management; Big Five Personality Traits; Chief executive officer;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 4. 4. Bedömning av anestesidjupet under generell anestesi med hjälp av spectral edge frequency

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Bäckström; Klara Hedhman; [2021-05-18]
  Nyckelord :Spectral edge frequency; generell anestesi; tillförlitlighet; evidensbaserad vård;

  Sammanfattning : Background: The purpose of general anesthesia are to remove emotional impressions with different anesthetic drugs. A big part of the nurse of anesthesia everyday life is to assess the depth of anesthesia. SEF could help to prevent over- and underdosage intraoperative. LÄS MER

 5. 5. VÅRD AV PATIENTER I LIVETS SLUTSKEDE

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nalin Haidar; Houda Mirza; [2021]
  Nyckelord :Communication; education; palliative care; support; terminally ill; the end of life care; Kommunikation; livets slutskede; palliativt vårdande; utbildning; samarbete; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård definieras som vård som ges under sista tiden i en patients liv och målet är att lindra och främja välbefinnande för en god vårdkvalitet i livets slutskede. Sjuksköterskor i palliativ vård har ett stort ansvar gentemot både patienter och närstående. LÄS MER