Sökning: "The big four revision"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden The big four revision.

 1. 1. Separationen av Redovisning & Revision : En kvalitativ studie om upplevda effekter hos medarbetarna efter uppdelningen inom branschen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Engman; Lovisa Bäckström; [2020]
  Nyckelord :accounting- and audit industry; accounting; audit; coworker; work situation; motivation; satisfaction.; Redovisning- och revisionsbranschen; redovisning; revision; medarbetare; arbetssituation; motivation; tillfredsställelse.;

  Sammanfattning : Genom åren har det skett en del förändringar i redovisning- och revisionsbranschen i Sverige. Detta har inneburit att enheterna för redovisning och revision har separerats hos några av aktörerna. LÄS MER

 2. 2. Den digitaliserade revisionsbranschen : En jämförande studie mellan the big four och företagskunder

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Diyar Abdul-Gabar; Kenan Aljovic; [2020]
  Nyckelord :Digitization; digitized utilities; automatization; audit; “the big four”; customer satisfaction; customer relations; legitimacy; competitiveness; confirmability; willingness to change; Digitalisering; digitala verktyg; automatisering; revision; “the big four”; kundnöjdhet; kundrelationer; legitimitet; konkurrenskraft; anpassningsbarhet; förändringsbenägenhet;

  Sammanfattning : Digitization is a global phenomenon that has changed the everyday life, both workwise and privately. Digitization has become a central part in almost everything you do today. New effective methods to provide services have been created with the help of automatization, which has introduced the audit world to a transformation process. LÄS MER

 3. 3. IKTs påverkan på revisorns hållbara arbete : itifrån Triple bottom line teorin

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Oscar Olofsson; Kevin Ketteridge; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; ICT; Triple bottom line; auditors´ sustainable work; people; planet; profit; Hållbarhet; IKT; Triple bottom line; revisorns hållbara arbete; people; planet; profit;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett viktigt koncept i dagens samhälle där TBL teorin blivit allt mer använd av företag. TBL teorin är uppdelad i tre perspektiv, people, planet och profit. Digitaliseringen av revisionsbranschen har på senare tid genomgått stora förändringar. LÄS MER

 4. 4. Gapet mellan revisionsbyråernas förväntan och nyutexaminerade ekonomers syn på erhållen kompetens från ekonomiutbildning på kandidatnivå : En undersökning av det potentiella gapet mellan erhållen kompetens i ekonomutbildningen i jämförelse med vad som förväntas av revisionsbyråerna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Michaela Olsson; Melissa Ödman; [2020]
  Nyckelord :Competence; Expectations; Accountant assistant; Recruitment manager; Kompetens; Förväntningar; Revisorsassistent; Rekryteringsansvarig;

  Sammanfattning : Bakgrund: The Big Four anses, likt tidigare år, vara en bland de 100 mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige vilket indikerar att det fortfarande är av stort intresse att arbeta med revision. Att arbeta med revision innebär att alla anställda arbetar tillsammans, och en revisor kan ses som en länk mellan det företag som de reviderar och företagets intressenter. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan revision och kostnaden för lånat kapital i svenska aktiebolag som inte är revisionspliktiga : En kvantitativ studie om revisorns betydelse i svenska mindre aktiebolag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ebba Karlsson; Nellie Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Revision; revisor; ränta; räntekostnad; big 4; auktoriserad revisor; aktiebolag; samband;

  Sammanfattning : The most common way for small companies in Sweden to finance themselves is through loans from various credit institutions. In recent years, financial crises have affected the regulation of credit and, above all, the limited credit management has affected smaller companies, as they are considered to be a greater risk for creditors. LÄS MER