Sökning: "The municipality of Copenhagen"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden The municipality of Copenhagen.

 1. 1. Managing freight transport as a city : Decreasing climate change impact and reaching sustainable mobility

  Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och miljöteknik

  Författare :Linnéa Lundström; [2019]
  Nyckelord :Freight transport; freight transport management; climate change; sustainable mobility paradigm; city; municipality; local level; Gothenburg; Copenhagen; Turku; Godstransport; godshantering; klimatpåverkan; hållbara mobilitetsparadigmet; stad; kommun; lokal nivå; Göteborg; Köpenhamn; Åbo;

  Sammanfattning : Climate change impose a major challenge to the world. About 23% of the world’s energy-related CO2 emissions derive from transportation. Urban freight transport has been increasing because of a growing demand for goods. Cities need to manage freight transportation to decrease its climate change impact. LÄS MER

 2. 2. Rätten till staden: Fyra manifestationer av Folkets Park, Nørrebro mellan 1971-2014

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nina Iglesias Söderström; Ilse Köhne; [2019]
  Nyckelord :architecture; folkets park; Nørrebro; Köpenhamn; Copenhagen; human agency; mänsklig agens; structure; struktur; arkitektur;

  Sammanfattning : Nørrebro är Köpenhamns (Danmark) mest befolkningstäta stadsdel. Det är även stadsdelen med betydligt minst offentlig grönyta per person. Offentliga grönytor är fundamentala komponenter i urbana ekosystem (World Health Organization, 2019). LÄS MER

 3. 3. PUBLIC SPACE AND THE BANNING OF HOMELESSNESS IN COPENHAGEN. EVERYDAY SPATIAL PRACTICES AGAINST THE COMMODIFICATION OF LIFE

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Nicolás Palacios; [2019]
  Nyckelord :Homelessness; everyday life; neoliberal city; public space; enclosure strategies; Copenhagen; spatial practices; Social Sciences;

  Sammanfattning : Since April 2017, legislation fining people in ‘encampments’ in public spaces was enacted in Copenhagen. This regulation was tightened by July 2018 be-coming an effective ban, where the subject of the fine was expelled from the administrative limits of the municipality. LÄS MER

 4. 4. The Smart City Transition as a Niche Experiment - A Case Study of Copenhagen's Technological Transition

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Peter Melbye Andersen; [2018]
  Nyckelord :Smart City; Urban Planning; Technological Transitions; Experimental Urbanism; Technology; Urban Management;

  Sammanfattning : This dissertation investigates how the concept of 'smart city' is made operational and governable through place-based interventions in the Danish Capital, Copenhagen. In this way, I seek to demonstrate the complexity of the smart city concept and the ways these policies are implemented in an existing city, instead of grounding the critique in universally idealized but often unrealized grand visions. LÄS MER

 5. 5. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER