Sökning: "The regulation of internal management and control"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden The regulation of internal management and control.

 1. 1. Den digitalt suveräna staten : En undersökning av inställningen till nationell datalagring av personuppgifter hos statliga myndigheter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Joel Gordon Hultsjö; [2021]
  Nyckelord :Digital Sovereignty; Cloud Service; Data storage; GDPR; Government Agencies; Information security; Transfer of personal data to third countries.; Digital suveränitet; Molntjänst; Datalagring; Dataskyddsförordningen; GDPR; Personuppgifter; Statliga myndigheter; Informationssäkerhet; Tredjelandsöverföring.;

  Sammanfattning : The number of scandals during the past years regarding the use and misuse of digital storage of personal infor-mation in combination with the implementation of the General Data Protection Regulation (GDPR) within the EU member states, has resulted in a resurfaced discussion of sovereignty within the public sphere in relation to the storage of digital information. This master thesis examines the attitudes towards national data storage of personal data within twenty Swedish public agencies in the context of the analytical term Digital sovereignty. LÄS MER

 2. 2. Comprehending the concept of AML risk management: From ostrich policy to number one priority

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Löfgren; Anton Melkersson; [2020-07-01]
  Nyckelord :AML; Governance; Competing logics; Risk management; AML regulation; Nordic bank scandal;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 3. 3. HEV thermal management of high voltage battery with indirect air cooling and regarding customer performance

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Benjamin Ortéga; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The automotive environment is quickly evolving due to increasingly stringent environmentalstandards and the gradual reduction of the volume of diesel motorized vehicles. The volumes of electrifiedvehicles are thus constantly growing and are brought to be more and more present in our streets. LÄS MER

 4. 4. Implementation of environmental strategies in companies’ management and control system : -a study of sustainability reporting in the forest-, paper-, mining- and steel industry in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Anna-Carin Fahlberg; [2020]
  Nyckelord :accounting postulates; corporate sustainability strategy; GRI; levers of control; sustainability management and control system; sustainability reporting;

  Sammanfattning : Sustainability reporting has grown in importance and transparency over the years. The reporting has in many countries gone from being voluntarily to become mandatory. This is the case within the EU, which adopted the non-financial reporting directive (2014/95/EU) in 2014. Sweden applied the directive in 2017 in the Annual Account Act. LÄS MER

 5. 5. Riskhantering i en svensk förvaltningsmyndighet : En kvalitativ fallstudie på Myndighet X

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Christoffer Walfridson; Andreas Bergström; [2019]
  Nyckelord :Risk; Enterprise Risk Management; Svensk förvaltningsmyndighet; Samhällsviktig verksamhet; Förordningen om intern styrning och kontroll;

  Sammanfattning :   Bakgrund: Riskhantering har blivit en viktig aktivitet i offentliga såväl som privata organisationer. Svenska förvaltningsmyndigheter ställs inför allt högre krav att effektivisera sina verksamheter samtidigt som de har ett samhällsansvar för att skydda verksamheten från allvarliga störningar som kan ha en påverkan på landets funktionalitet och befolkningens välbefinnande. LÄS MER