Sökning: "Thea Larsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thea Larsson.

  1. 1. Föräldrars upplevelse av att leva med ett barn som har diabetes typ 1

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Thea Larsson; Matilda Sjöberg El Hallah; [2020]
    Nyckelord :Diabetes typ 1; Föräldrar; Kvalitativ; Känslor; Stöd; Upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk autoimmun sjukdom som påverkar hela kroppens ämnesomsättning. Sjukdomen definieras av att kroppens immunförsvar angriper sin egen vävnad och orsakar glukosintolerans samt delvis eller total insulinbrist. LÄS MER