Sökning: "Thea Nilsson Åsman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thea Nilsson Åsman.

  1. 1. Förvaltningsförändring och läroplaner : En idéanalys av Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 samt Lgr 11

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

    Författare :Thea Nilsson Åsman; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER