Sökning: "Theft"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade ordet Theft.

 1. 1. Distributional justice in Swedish-global value chain partnerships for sustainable textile production : A case study on economic distribution within the Sweden Textile Water Initiative

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ingrid Myhr Radell; [2021]
  Nyckelord :RSCM; PPDP; sustainability; textiles; partnerships; investments; value chain; RSCM; PPDP; hållbarhet; textil; partnerskap; investeringar; värdekedja;

  Sammanfattning : Due to the textile industry’s polluting impact on aquatic environments the Sweden Textile Water Initiative (STWI) was established. This Sida funded collaboration between SIWI (Stockholm International Water Institute), Swedish fashion brands and their suppliers received international recognition for their success in achieving tangible environmental results after implementing sustainability measures at the suppliers. LÄS MER

 2. 2. COVID-19-PANDEMINS PÅVERKAN PÅ BROTTSLIGHET PÅ HOTELL I MALMÖ : EN KVALITATIV STUDIE AV HOTELLENS SUBJEKTIVA UPPLEVELSER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Nellie Berglund; Maria Eriksson; Lina Törnberg; [2021]
  Nyckelord :Change; collaboration; interview; police; type of crime; Brottstyp; förändring; intervjustudie; polis; samverkan;

  Sammanfattning : Covid-19-pandemin drabbade hela världen från år 2019 och var ännu pågående under studiens genomförande. Många branscher påverkades av detta, där ibland hotellbranschen. Polisen i Malmö uppmärksammade hur brottsligheten på hotellen verkade ha förändrats under Covid-19-pandemin och önskade att detta undersöktes vidare. LÄS MER

 3. 3. Cellens Mörker : En Studie Kring Straffarbetsfångar på Karlstad Länsfängelse mellan åren 1875-1885

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Filip Mattsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study inmates of Karlstad County Prison between the years of 1875 and 1885. The study is focused on studying 50 inmates and formulating statistics based on their age, hometown, their place of employment and the funds they had on them at their release from their prison sentence and if they relapsed to crime. LÄS MER

 4. 4. Planering för cykelparkering vid bostaden - En studie av planeringsstrategier utifrån boendes perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Frida Dahlqvist; Hanna Järpedal; [2020]
  Nyckelord :Cykelparkering; Bostaden; Cykelplanering; Planeringsstrategier; Parkeringsplanering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There are national goals in Sweden for increasing the proportion of trips made by bicycle. Many believe that this partly can be achieved by improving bicycle infrastructure and recently parking facilities have been gaining more attention in bicycle planning. LÄS MER

 5. 5. Estimating human resilience to social engineering attacks through computer configuration data : A literature study on the state of social engineering vulnerabilities

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Matias Carlander-Reuterfelt Gallo; [2020]
  Nyckelord :Internet security; Social engineering; Phishing; Privacy; Computer configuration; Psychology.; Internet säkerhet; Social manipulering; Phishing; Integritet; Datorkonfiguration; Psykologi.;

  Sammanfattning : Social engineering as a method of attack is increasingly becoming a problem for both corporations and individuals. From identity theft to enormous financial losses, this form of attack is notorious for affecting complex structures, yet often being very simple in its form. LÄS MER