Sökning: "Theo Storesund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Theo Storesund.

 1. 1. Autotelic Architecture : A collection of architectural stories

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

  Författare :Oskar Grundström; Theo Storesund; [2014]
  Nyckelord :plan analysis; broken technical objects; cultural production;

  Sammanfattning : • Autotelic Architecture is a collection of buildings with architectural stories.• The buildings included are described with black line drawings on white paper and a supplementary text. The drawings have been stripped down to only show walls, pillars, stairs, ramps and significant objects. LÄS MER

 2. 2. Opera i Stockholm, Stadsgårdskajen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Theo Storesund; [2011]
  Nyckelord :Opera; musikteater; video; ljus; ljud; Stadsgårdskajen; Stockholm; light; animation; public pace; concert; konsert; populärkultur; svart; skärm; screen;

  Sammanfattning : Projekt av ett förslag på Operahus vid Stadsgårdskajen i Stockholm med nischning mot ljus- och videoinstallationer. Den publika ytan framför byggnaden integreras med de administrativa aktiviteterna i Operahuset i ett programmerbart landskap... LÄS MER