Sökning: "Theo Wik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Theo Wik.

  1. 1. Att upptäcka potentiellt toxiska ledare vid chefsrekrytering : En kvalitativ studie med hjälp av erfarenheter från rekryteringskonsulter

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

    Författare :Theo Wik; Julia Sjökvist; [2021]
    Nyckelord :Toxic leadership; Executive search; Management recruitment; Recruit; Recruitment; Recruiting; Rekryteringsprocess; Chefsrekrytering; Ledarskap; Dåligt ledarskap; Toxiskt ledarskap;

    Sammanfattning : In the following essay, we examine how recruitment consultants avoid and prevent recruiting toxic leadership. To investigate this topic, a qualitative study was applied, where five recruitment consultants were interviewed in order to tell us about their experiences on the subject. LÄS MER