Sökning: "Theodor Häger"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Theodor Häger.

 1. 1. Frihet under ansvar : En studie om chefers förhållningsätt till privata angelägenheter på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Theodor Häger; Anders Andersson; [2020]
  Nyckelord :privata angelägenheter; frihet under ansvar; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Studien syftar till att se chefers förhållningssätt till privata angelägenheter på jobbet samt se om det finns en skillnad i synsättet hos cheferna inom tjänstemanna- och arbetarsektorn. Hur cheferna förhåller sig till de privata angelägenheterna är en viktig aspekt när det kommer till att få en inblick i dagens arbetsliv. LÄS MER

 2. 2. Corporate Venture Capital - Agentkonflikter inom svenska bankers CVC-verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Theodor Berg; Ulf Häger; [2017-07-06]
  Nyckelord :Corporate Venture Capital; Venture Capital; Fintech; Asymmetrisk information; Agentkonflikter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Corporate Venture Capital (CVC) är en undergrupp till Venture Capital (VC) ochbedrivs av företag vars kärnverksamhet inte är riskkapitalinvesteringar och där dehuvudsakliga målen är strategiska snarare än finansiella som i traditionell VC. Denna uppsatsfokuserar på agentkonflikter som kan uppstå i och med CVC, med utgångspunkt i svenskabankers Fintech-investeringar. LÄS MER

 3. 3. Fiascos Religion : -en studie om religionen i Lupe Fiascos Musik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Moses Mugenyi; [2015]
  Nyckelord :Popular music; Religion; Lupe Fiasco; Secularization; Standardization; Rap music;

  Sammanfattning : Religion and music are two cultural entities that have been closely related over time (Bossius, Harris & Häger 2010:1). To investigate this close relationship the author of this paper has chosen to use two theories. The first is the secularization theory as it is presented by James A. LÄS MER