Sökning: "Theodor Langhard"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Theodor Langhard.

  1. 1. Belöningssystem. En fallstudie om hur monetära belöningssystem och underliggande motivationsfaktorer påverkar en anställd

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Theodor Langhard; Edward Kullberg; [2019-05-07]
    Nyckelord :Motivation; monetära; belöningar; belöningssystem; motivationsfaktorer;

    Sammanfattning : Låg motivation bidrar till höga kostnader hos företag vilket medför ineffektivitet och lägreproduktivitet. I Sverige är personalkostnaderna bland de högsta i världen vilket bidrar till attmotivation genom produktivitet blir en viktig variabel för företag. LÄS MER