Sökning: "Theodor Stark"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Theodor Stark.

 1. 1. Belöningssystem. En fallstudie om hur monetära belöningssystem och underliggande motivationsfaktorer påverkar en anställd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Theodor Langhard; Edward Kullberg; [2019-05-07]
  Nyckelord :Motivation; monetära; belöningar; belöningssystem; motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Låg motivation bidrar till höga kostnader hos företag vilket medför ineffektivitet och lägreproduktivitet. I Sverige är personalkostnaderna bland de högsta i världen vilket bidrar till attmotivation genom produktivitet blir en viktig variabel för företag. LÄS MER

 2. 2. Nya Karolinska Sjukhuset i Solna : En nationalekonomisk fallstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Richard Konradsson; Theodor Porss; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att med hjälp av ekonomiska teorier analysera projektet för att förklara sjukhusets förseningar och stora kostnadsökningar. Metod: Nya Karolinska Solna är ett projekt som började att diskuteras redan 1999 och tog emot sin första patient hösten 2016. LÄS MER

 3. 3. Bygga om eller Bygga nytt? : Företags syn på konvertering av industrifastigheter till bostäder

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Markus Linell; Theodor Riise; [2017]
  Nyckelord :Property Development; Conversion; New production; Industrial properties; Fastighetsutveckling; Konvertering; Nyproduktion; Industrifastigheter;

  Sammanfattning : Bostadsmarknaden i Stockholm är fortsatt stark, och efterfrågan på unika bostäder växer. En variant på dessa är konverteringar av tidigare industrilokaler till bostäder, där karaktären från den tidigare verksamheten behålls för att skapa en häftig känsla. LÄS MER

 4. 4. Vad påverkar företags sannolikhet att bli förvärvade? : Identifikationsfaktorer vid förvärvsaffärer på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Nylin; Theodor Rolder; [2014]
  Nyckelord :Mergers Acquisitions; företagsförvärv; uppköp; förvärvssannolikhet; finansiella nyckeltal; ägarstruktur; effektiva marknadshypotesen.;

  Sammanfattning : De höga beloppen och den växande populariteten associerade med företagsförvärv har lett till många försök inom forskningen att förutsäga vilka företag som blir förvärvade. Denna studie ämnar undersöka förvärvsmarknaden på Nasdaq OMX Nordic under tidsperioden 2002-2011. LÄS MER