Sökning: "Theodor Trottner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Theodor Trottner.

  1. 1. Ljud - livets parentes : Några nedslag längs vägen

    Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

    Författare :Theodor Trottner; [2012]
    Nyckelord :Ljud; ljudkonst; experimentell musik; akustiska atmosfärer; organiserat ljud; theodore trottner; konst;

    Sammanfattning : Essän Ljud – livets parentes handlar om ljud I relation till idéer om experimentel musik och ett utökat tankesätt om vad music och ljud är. Vad lyssnande kan vara och hur vi uppfattar ljud I relation till den teknologiska och industriella utvecklingen. LÄS MER