Sökning: "Theodor W. Adorno"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Theodor W. Adorno.

 1. 1. Bakbunden frälsning : en kritisk analys av det politiska frälsningsbegreppets predikament i moderniteten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Rebecca Klitgaard Nelsson; [2019]
  Nyckelord :Soteriology; Critical Theory; Liberation Theology; Modernity; Theodor W. Adorno; Wendy Brown; Gustavo Gutiérrez; Dorothee Soelle; Leonardo Boff; Clodovis Boff; Political Theology; Salvation; Capitalism.; Soteriologi; Kritisk teori; Befrielseteologi; Modernitet; Theodor W. Adorno; Wendy Brown; Gustavo Gutiérrez; Dorothee Sölle; Leonardo Boff; Clodovis Boff; Politisk teologi; Frälsning; Kapitalism.;

  Sammanfattning : This thesis explores the ideological underpinnings of political soteriological discourse. Through analyzing key texts in liberation theology, using critical theorists such as Theodor W. LÄS MER

 2. 2. Att ställa sin estetik på intet : En studie av modernistisk prosaestetik i Thorsten Jonssons roman Konvoj

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Rickard Åstrand; [2018]
  Nyckelord :Modernism; modernity; aesthetics; prose; Thorsten Jonsson; Marshall Berman; Theodor W. Adorno; Walter Benjamin; Modernism; modernitet; prosaestetik; Thorsten Jonsson; Marshall Berman; Theodor W. Adorno; Walter Benjamin;

  Sammanfattning : The focus of this essay lies on examining the modernistic aesthetics of prose in Thorsten Jonsson’s novel Konvoj (1947). When Walter Benjamin wrote ”The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction” he proved that new technological inventions affected the reception of art. LÄS MER

 3. 3. Mimesis och den moderna konsten : En studie av Theodor W. Adornos konstfilosofi

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Karl Bergh; [2016]
  Nyckelord :Theodor Adorno; mimesis; modern konst; icke-identitet; Estetiska teorin; Upplysningens dialektik;

  Sammanfattning : The focus of this essay is to examine and reconstruct one of Theodor Adorno's most enigmatic philosophical concepts – the notion of mimesis. Mimesis is a fundamental pole in language, relating to imitation and mimicry. It plays an important role in all of Adorno's writings, although it is rarely if ever defined rigorously as a concept. LÄS MER

 4. 4. Konstverket som essä och tänkandets praktiker

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Helena Hildur W.; [2016]
  Nyckelord :studies in practical knowledge; knowledge-making; forms of knowledge; thinking practices; artistic dialogue; intuition; den praktiska kunskapens teori; kunskapande; kunskapsformer; tänkandets praktiker; konstnärligt samtal; intuition;

  Sammanfattning : This study sets out from an artistic workshop designed to investigate light, colour and spatiality. During the original event, a number of participants joined to collaborate by means of painting, dialogue and exercises in movement. LÄS MER

 5. 5. Att vara eller icke vara : Autonomibegreppet hos Kant, Adorno och i gatukonstens diskurs

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltning

  Författare :Freddie Ross; [2015]
  Nyckelord :Street Art; Autonomy; Art; Adorno; Kant; Myth; Floating signifier; Antagonism; Cultural Industry;

  Sammanfattning : To Be or Not to Be explores the concept of autonomy within the street art discourse and it starts byanalyzing the concept in both Immanuel Kant's and Theodor W. Adorno's theories of autonomy. Thepaper's main focus is the autonomy of art and artistic autonomy and how these ideas are expressedand viewed within the discourse of street art. LÄS MER