Sökning: "Theory of Mind"

Visar resultat 1 - 5 av 762 uppsatser innehållade orden Theory of Mind.

 1. 1. Sea of Unity – Ett spel för samarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Izabell Arvidsson; Markus Grahn; Oskar Pålsson; Kevin Tan Quach; Malin Rosén; Kevin Rylander; [2023-03-03]
  Nyckelord :Samarbete; 4in1; Asymmetri; Speldesignmönster; Unity;

  Sammanfattning : The most popular games nowadays, both single and multiplayer, are often focused on individual achievements instead of the whole team’s accomplishment. This paper aims to explore how to make a game that is designed with cooperation in mind and how to implement it in 4in1-game. LÄS MER

 2. 2. Navigating through life with metaphors as a guide. : An analysis about mind style and metaphors in John Green's The Fault In Our Stars and its pedagogical use.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Frithiof Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Mind style; Metaphor; Reality; EFL Classroom; Upper Secondary School; Motivation.;

  Sammanfattning : This essay offers a literary study of John Green’s novel The Fault In Our Stars which was published in 2012. This thesis argues that Hazel and Augustus are portraying unorthodox mind styles, and they are demonstrating this with their use of and stance towards metaphors. LÄS MER

 3. 3. Skapande med lust på under : En analys av Selma Lagerlöfs Kevenhüller och Slåtterkarlarna på Ekolsund ur ett science fiction-perspektiv

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :David Bjälvegård; [2023]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; Science Fiction; Future; Genre Analysis; Literature History; Selma Lagerlöf; Science fiction; Framtid; Genreanalys; Litteraturhistoria;

  Sammanfattning : Selma Lagerlöf är en författare som sällan förknippas med genren science fiction, men i denna uppsats analyseras två av hennes ovanligare berättelser med hjälp av science fiction-teori. Berättelserna är ”Kevenhüller”, ett kapitel ur Gösta Berlings saga från 1891, och ”Slåtterkarlarna på Ekolsund”, en versifierad berättelse från samlingsvolymen Troll och människor I från 1915. LÄS MER

 4. 4. Less på Smokeless : En analys av rökfri tobaks karaktäriseringar i nyhetsmedier

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Edvin Strid; [2023]
  Nyckelord :ekonomisk historia; historia; marknadsföring; media; nyheter; rökfri; Smokeless; snus; tobak; Tobaksbolaget;

  Sammanfattning : In 1973 the first portioned oral moist tobacco (snus) in Sweden is launched unto the markets by Svenska Tobaksbolaget AB. The product was called Smokeless and was meant to be regarded as an alternative to, at the time, very popular cigarettes. LÄS MER

 5. 5. Platsen och byggtiden : potentialen för upplevelsevärden under järnvägsbyggande

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Agnes Hallén; [2023]
  Nyckelord :byggskede; byggtid; järnväg; temporär urbanism; ; upplevelsevärden;

  Sammanfattning : Järnvägsbyggande är ett stort ingrepp som tränger sig på i människors vardagsmiljöer. Miljöer anpassas för att genomförandet ska gå så snabbt och smidigt som möjligt. LÄS MER