Sökning: "Theory of comfort"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden Theory of comfort.

 1. 1. Det viktiga uppdraget : En kvalitativ studie om pedagogers syn på kvalitetsuppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Olivia Faily; [2021]
  Nyckelord :Quality in Preschool; Children s learning; Educators view; Comfort; Attachment; Förskolans kvalitet; Barns lärande; Pedagogers syn; Trygghet; Anknytning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate and report preschool teachers’ views on the quality assignment and what the preschool teachers consider to be high and low quality in preschool. The study was conducted with two group interviews at two different preschools where three preschool teachers participated in each group interview. LÄS MER

 2. 2. Sexualitet-utan självklar plats i socialt arbete - En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares förutsättningar att arbeta med sexualitet som en aspekt i det sociala arbetet med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sandra Pettersson; Sara Ottander; [2021]
  Nyckelord :Sexuality; Conditions; Social workers; Substance abuse; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase the understanding of how social workers describe their conditions to work with sexuality as a factor in social work with substance abuse. The study was based on semi-structured interviews with six professional social workers from four different municipalities in Sweden who predominantly work with clients with substance abuse disorder. LÄS MER

 3. 3. Granskning av hållbarhetsredovisning : En studie om utmaningar och komfort

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Rebecca Berggren; Ulrika Ramsin; [2020]
  Nyckelord :Sustainability accounting; sustainability; assurance; comfort; comfort theory; auditor; auditor profession; materiality; qualitative information; competence; transparency; Hållbarhetsredovisning; hållbarhet; granskning; komfort; komfortteorin; revisor; revisorsprofession; väsentlighetsbedömning; kvalitativ information; kompetens; transparens;

  Sammanfattning : Intresset för hållbarhetsfrågor har sedan 1990-talet ökat kraftigt i samhället och genom detta har även hållbarhetsredovisning blivit av allt större betydelse. Detta har påverkat företag, vilka alltmer hamnat under press att ta ansvar för verksamhetens sociala och miljömässiga konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Memento Mitten : Re-Collecting Human Hair as a Material

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Linnéa Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :Handicraft; Wool; Hair; Design; Art; Nålebinding; Nålbinding; Naalbinding; Hand Carding; Hand Spinning; Mittens; Memento Mori; Death; Mary Douglas; Uncanniness; Dirt; Hair Craft; Hair Crafting;

  Sammanfattning : Memento Mitten is a project about seeing human hair from the perspective of sustainability as a viable alternative material. The project also aims to question our reluctance in Western Europe to use it in projects and innovations. LÄS MER

 5. 5. Change Management : A clarification of the gap between ChangeManagement practice and research

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :Zewar Bahadin; [2020]
  Nyckelord :Change; Management; Organizational; Leadership; Business; Successful; Process; Activity; Approach; Aspects; Enabler; Factor; Framework; Guideline; Method; Model; Practice; Technique; Tool; Förändringsarbete; Förändringsledning; Förändring; Organisation; Ledarskap; Företag; Framgångsfaktor; Process; Aktivitet; Approach; Strategi; Aspekt; Möjliggörande; Faktor; Ramverk; Riktlinje; Metod; Modell; Teknik; Verktyg;

  Sammanfattning : Change Management (CM) plays a key role to manage an individual, a group, or an organization from a current state to a desired future state. The purpose of CM is to promote and support activities and actions to higher productivity levels and higher adoption rates simultaneously as stakeholder’s commitment, comfort, and confidence increase in e.g. LÄS MER