Sökning: "Therése Ölund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Therése Ölund.

  1. 1. Bedömningsstödet i svenska – pedagogiska konsekvenser : några lärares och speciallärares tankar kring undervisning och samverkan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

    Författare :Therése Ölund; [2020]
    Nyckelord :Assessment support; collaboration; teaching; assessment; formative assessment; Bedömningsstöd; samverkan; undervisning; bedömning; formativ bedömning;

    Sammanfattning : I dagens samhälle är det en förutsättning att ha goda läs- och skrivfärdigheter för att kunna delta fullt ut. Läsning är en grund för lärande och skrivande används både för att dokumentera kunskap och som redskap för lärande. LÄS MER