Sökning: "Therése Göransson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Therése Göransson.

 1. 1. Från exkludering till inkludering : En studie för att belysa Digitaliseringens baksida

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Therese Göransson; [2020]
  Nyckelord :Digital Exclusion; Digitization; Communication; Responsibility; Digital Exkludering; Digitalisering; Kommunikation; Ansvarstagande;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen har ända sedan 1950-talet som gett upphov till utanförskap, däremot var det först kring 1990-2000-talet som detta blev ett mer samhälleligt problem. Digitaliseringen ökade snabbt och organisationer ville och vill fortfarande ta del av de fördelar som digitala tekniker kan skapa för dess organisationer, i så väl tid som pengar. LÄS MER

 2. 2. Inget är så praktiskt som en bra teori - en studie om lärares förutsättningar att förena teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Göransson; Victoria Gielow; [2016]
  Nyckelord :högskola; kompetensutveckling; läsförmåga; Läslyftet; pedagogisk förändring; skola;

  Sammanfattning : Skolverket har på uppdrag av regeringen gett ut fortbildningsmaterialet Läslyftet i syfte att öka svenska elevers läsförmåga. Läslyftet består av olika moduler som innefattar åtta olika delar vilka bland annat består av en artikel skriven av forskare inom läs- och skrivfältet samt förslag på undervisningsaktiviteter för klassrum. LÄS MER

 3. 3. När bröstcancern flyttar in : upplevelser av att ha en familjemedlem med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Cecilie Syberg; Hanna Göransson; Therese Sand; [2011]
  Nyckelord :Barn; bröstcancer; familj; partner; upplevelse;

  Sammanfattning : Problem: Antalet kvinnor som drabbas av bröstcancer ökar för varje år. Många av kvinnorna har familj och befinner sig mitt i livet. Familjen är oftast de som står kvinnan närmast och går därför också igenom en svår tid. Stort fokus läggs på patienten och ofta glöms familjen bort. LÄS MER

 4. 4. Stress. En kvalitativ studie om hur elever i årskurs 3 på gymnasiet upplever samt hanterar stress i sina liv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Therese Larsson; [2011]
  Nyckelord :focus group; stress; high school students; coping; gender; Social Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRACT Author: Therese Larsson Title: Stress. How students in third grade of high school experience and cope with stress in their daily life, a qualitative study. LÄS MER

 5. 5. In the battle for volume and margins: A case study of customer profitability within the sporting goods industry

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Therése Gunnarsson; Louise Göransson; [2010]
  Nyckelord :customer profitability; customer profitability analysis; ABC; Activity Based Costing;

  Sammanfattning : This is a case study of a company in the sporting goods industry. The aim of this thesis is to examine how customer profitability differs between large volume customers. An Activity Based Costing (ABC) approach is used to allocate resources and to measure each customer’s profitability defined as net margin minus the cost to serve. LÄS MER