Sökning: "Therése Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Therése Hansson.

 1. 1. Automatiserad primerdesign för kandidatgener

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Therese Thomsson; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Genom att använda algoritmer och mjukvara kan gamla metoder inom molekylärbiologin effektiviseras. Målet med arbetet var att framställa ett program som automatiserar produktionen av överlappande primrar för kandidatgener. Genom att ta tre olika inputs från användaren så skulle förslag till unika primerpar framställas. LÄS MER

 2. 2. Vårdmiljöns påverkan på patienters återhätmning : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Therese Hansson; [2021]
  Nyckelord :allmän litteraturöversikt; miljö; patientupplevelse; vårdavdelning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hitta rätt recept för den socialainnovationsprocessen! : En studie om decentraliserade organisationsstrukturers betydelse för den sociala innovationsprocessen inom dagligvaruhandeln.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Marcus Hansson; Therese Ringström; [2020]
  Nyckelord :Den sociala innovationsprocessen; social innovation; decentraliserad organisationsstruktur; dagligvaruhandeln;

  Sammanfattning : Titel: Hitta rätt recept för den sociala innovationsprocessen! En studie om decentraliseradeorganisationsstrukturers betydelse för den sociala innovationsprocessen inomdagligvaruhandeln. Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi, inriktning ledarskap & corporate finance, 15 hp Författare: Marcus Hansson & Therese Ringström Nyckelord: Den sociala innovationsprocessen, social innovation och decentraliseradorganisationsstruktur. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet och depressiva symtom hos gravida kvinnor : En kvantitativ studie med korrelerande och komparativ design

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Nikki Hansson; Therese Gidlund; [2020]
  Nyckelord :pregnancy; pregnant women; physical activity; depressive symptoms; graviditet; gravida kvinnor; fysisk aktivitet; depressiva symtom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depressiva symtom (DS) är vanligt förekommande under graviditeten samtidigt som den fysiska aktivitetsnivån tenderar att minska under graviditeten. Få studier har undersökt sambandet mellan fysisk aktivitet (FA) och DS hos gravida kvinnor i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Hur sov du i natt? : En litteraturöversikt ur patientens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Marie-Therese Hansson; Fredrik Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Sömn; patient; perspektiv; sjukhus; faktorer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett av våra mest grundläggande behov. Mindre än 6 timmar sömn per dygn kanleda till inflammation, hjärt-och kärlsjukdomar, cancer och depression. För att kunna somna krävs blandannat en ljus och ljudnivå som är acceptabel för patienten. LÄS MER