Sökning: "Therése Larsson och therese persson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Therése Larsson och therese persson.

 1. 1. Barnlitteratur ur ett språkvetenskapligt perspektiv : En undersökning av åtta barnböcker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emma Persson; Therese Larsson; [2016]
  Nyckelord :barnlitteratur; språk; språkutveckling; läsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att med hjälp av språkliga analyser undersöka likheter och skillnader mellan ett antal barnböcker, och sedan jämföra dessa med den forskning som finns om barns språkliga utveckling. Hur utökas och utvecklas språket i böckerna i och med att den avsedda åldern höjs?
 Stämmer utformningen av barnböckerna överens med forskningen om barns språkutveckling? För att svara på dessa frågor har vi undersökt åtta böcker som tillhör fyra olika ålderskategorier. LÄS MER

 2. 2. Fibromyalgi. En litteraturstudie om smärtbedömningsinstrument

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Therese Larsson; Therese Persson; [2009]
  Nyckelord :Fibromyalgi; Långvarig smärta; Sjuksköterska; Smärtbedömning; Smärtmätning; Smärtskala; Visuell analog skala;

  Sammanfattning : Fibromyalgi är en vanlig orsak till långvarig smärta och dessa patienter befinner sig ofta i situationer som påverkar smärtintensiteten och tillhörande upplevelse. Även bristande förmåga kan uppstå när det exempelvis gäller att delta optimalt i hushållsarbete, förvärvsarbete och fritidsaktiviteter vilket kan resultera i minskad livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Lärarperspektiv på vårdnadshavares engagemang i sina barns skolgång

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Emma Linell; Therese Hedman; [2008]
  Nyckelord :Föräldrar; Föräldrarkontakt; Samarbete; Samverka; Skola; Hem och skola; Vårdnadshavare; Lärarperspektiv; Engagemang;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om vårdnadshavares engagemang i sina barns skolgång utifrån ett lärarperspektiv. Om lärare ska kunna lyckas i sin lärarroll krävs det ett bra föräldrasamarbete (Andersson, 2004; Flising, Fredriksson & Lund, 1996; Ivarson - Jansson, 2001). Läraren är den som har skyldighet att ha kontakt med vårdnadshavare. LÄS MER