Sökning: "Therése Möller"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Therése Möller.

 1. 1. Han har klätt av mig min värdighet bryter ner mig tills inget är kvar….. Historiebruk och kunskapscirkulation i den historiekulturella kommunikationskedjan kring Ester Jönsdotter under 300 år

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Möller; [2020]
  Nyckelord :Historiekultur; Historiebruk; Historiekulturell kommunikationkedja; Historiekulturell symbol; Kunskapshistoria; Kunskapscirkulation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka Ester Jönsdotter som en historisk kulturell symbol. Frågorna är vilka uppfattningar som skapades om Ester under hennes tid, hur dessa uppfattningar har använts i olika historiekulturella kontexter och hur uppfattningarna om Ester cirkulerat i den historiekulturella kommunikationskedjan. LÄS MER

 2. 2. Espö-samlingen blir historiska berättelser En kvalitativ studie om emotionella dimensioner och narrativ kompetens i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Möller; [2018]
  Nyckelord :Emotionella dimensioner; Narrativ kompetens; Historiedidaktik; Historieundervisning; Historiska källor; Berättelser; Temaväskor; Espö-samlingen;

  Sammanfattning : The purpose of this historical didactic investigation is to study whether there is a connection between emotional dimensions and the development of narrative competence. The question is whether the emotional dimension is an important aspect of this ability and a prerequisite for creating meaningful and developing history education. LÄS MER

 3. 3. Som att sparka in en öppen dörr! : Synen på, och implementeringen av föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elin Lönnberg; Therese Möller; Jennie Ståhl; [2016]
  Nyckelord :organisatorisk och social arbetsmiljö; implementering; ledarskap; styrning; krav; kontroll; offentlig sektor; ohälsa;

  Sammanfattning : Våra teoretiska utgångspunkter grundar sig i den regelstyrning som styr och samordnar offentlig sektor samt den målstyrning som dessa organisationer omfattas av. En nyckelfaktor vid förändringsarbete är ledarskapet och vilket stöd den enskilde individen upplever, vilka krav arbetsuppgifterna ställer samt vilken kontroll hen har över sitt arbete. LÄS MER

 4. 4. Att lära sig läsa och skriva : En intervjustudie om barns uppfattningar i förskoleklass och i skolår 1 och 2

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet; Örebro universitet; Örebro universitet

  Författare :Therése Bjelkenholt; Jannica Möller; Åsa Olsson; [2008]
  Nyckelord :individualpsykologiskt perspektiv; socialinteraktionistiskt perspektiv; barns uppfattningar; läsa; skriva;

  Sammanfattning : Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie med syftet att utifrån ett individualpsykologiskt och ett socialinteraktionistiskt perspektiv förstå barns uppfattningar av att lära sig att läsa och skriva. I vår vetenskapliga förankring beskriver vi dessa två perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Process för frisläppning av konstruktionsdata för ledningsnät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap; Högskolan Väst/Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap

  Författare :Therése Möller; Ola Thorstensson; [2004]
  Nyckelord :SAAB Automobile AB; Bilelektronik; Kvalitetssäkring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER