Sökning: "Therése Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden Therése Nilsson.

 1. 1. Ett influerat utbildningsval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Max; Therese Nilsson; [2018]
  Nyckelord :yrkesprogram; genus; utbildningsval; självuppfattning; motstånd;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden är könssegregerad där andelen män och kvinnor skiljer sig inom olika branscher. Även om arbetet för en jämställd arbetsmarknad har utvecklats tenderar killar och tjejer att välja könsstereotypiska program på gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Examensarbete komfortlab : Undersökning av värmelaster med två-nivåers faktorförsök

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Therese Nilsson; Therése Andersson; [2018]
  Nyckelord :Två-nivåers faktorförsök;

  Sammanfattning : The goal of this study was to investigate future controls of heating loads in a comfort laboratory. The laboratory room is used to simulate how the room comfort will change by using one or more cooling beams. External walls can be used to test different room sizes, and heat effects can be provided from the floor and one wall. LÄS MER

 3. 3. Crisis Communication through Social Media, yay or nay? : A Qualititative Study of Stakeholder´s Corporate Reputation

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Therése Pauldén; Karolina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Corporate reputation; affective reputation; cognitive reputation; crisis communication; eWOM;

  Sammanfattning : Purpose:The purpose of this paper is to extend the understanding of stakeholders’ corporate reputation regarding a brand’s crisis communication.                                                                   Research Questions:  How are stakeholders’ cognitive reputation affected after exposure of the crisis communication and the generated eWOM? How are stakeholders’ affective reputation affected after exposure of the crisis communication and the generated eWOM?   Methodology:The research was of qualitative nature and had an explorative approach. LÄS MER

 4. 4. ”JAG UTGÅR IFRÅN ATT ALLA GÖR DET” : En kvalitativ studie om hur lärare förhåller sig till pornografi i sexualundervisningen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Therese Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Pornografi; sexualundervisning; lärare; diskurs; genussystem; heteronormativitet.;

  Sammanfattning : Pornografi är ett ämne som diskuteras och lyfts i den allmänna debatten med jämna mellanrum. På senare tid har delar av debatten handlat om hur ungdomar exponeras för pornografi i tidig ålder och att detta i sig skulle kunna vara en anledning till de sexuella trakasserier som unga bevittnar i skolmiljön. LÄS MER

 5. 5. Att ta beslut om organdonation på en intensivvårdsavdelning : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Therese Lindquist; Maria Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Relatives; organ donation; experiences; decisions; Anhöriga; organdonation; erfarenheter; beslut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av organ är större än antalet utförda transplantationer i Sverige. Att som anhörig få beskedet o m ett plötsligt dödsfall kan vara en utlösande faktor till att hamna i kris. LÄS MER