Sökning: "Therése Ohlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Therése Ohlsson.

 1. 1. PERSONALITY TRAITS AND WOMEN’S ALCOHOL CONSUMPTION

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Michelle Andersson; Therese Ohlsson; [2020]
  Nyckelord :Personality traits; women; alcohol consumption; The Big Five Personality Traits; risk factors; Personlighetstyper; kvinnor; alkoholkonsumtion; Big-Five-teorin; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Women are a particularly vulnerable group when it comes to victimization while intoxicated. Personality traits and characteristics have been shown to have an impact on alcohol consumption. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan : Nio specialpedagogers erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Therese Hallqvist Engman; Stina Ohlsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Peer-to-peer-lån i Sverige : En kvalitativ studie om varför företag använder peer-to-peer-lån som finansieringsverktyg

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sara Ohlsson; Therese Nilsson; [2015]
  Nyckelord :peer-to-peer-lån; lånebaserad crowdfunding; SME; finansiellt gap; kreditfinansiering;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka i vilken utsträckning ett finansiellt gap ligger till grund för svenska företags användning av lånebaserad crowdfunding, även kallat peer-to-peer-lån. Vidare syftar studien till att kartlägga svenska företags erfarenheter av peer-to-peer-lån i form av dess för- samt nackdelar. LÄS MER

 4. 4. Att vinna på återvinning - En studie om konsumenters resonemang vid inlämning av avlagda kläder till modeföretag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therése Ohlsson; Fredrika Isaksson; [2014]
  Nyckelord :konsumentbeteende; textilåtervinning; kläder; återvinning; Etisk konsumtion; producentansvar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån ett etiskt konsumtionsperspektiv undersöka vad som driver valet att lämna in avlagda kläder till en klädproducent. Vi ämnar även undersöka hur konsumenter reflekterar och resonerar kring sin handling, och hur de rationaliserar sitt val i den mån de upplever handlingen som etiskt paradoxal. LÄS MER

 5. 5. Incitamentssystem för prestation - enligt nytänk eller tradition?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise De La Motte; Thérése S:t Cyr Linnarsson; Therése Ohlsson; [2013]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER