Sökning: "Therése Sjöblom"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Therése Sjöblom.

 1. 1. Våld i nära relationer : Socialtjänstpersonals erfarenheter av att arbeta med våldsutsatta personer ur ett jämlikhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Therese Sjöblom; [2019]
  Nyckelord :Cooperation; equality in health care; health promotion; intersectionality; violence in close relationships; Folkhälsa; intersektionalitet; jämlikhet i hälso-och sjukvården; samverkan; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett stort folkhälsoproblem som orsakar ohälsa hos de personer som är eller varit utsatt för våld. Det kan vara svårt för den våldsutsatta att förstå situationen den befinner sig i och att söka hjälp från samhället. LÄS MER

 2. 2. Fabric conditioning for more gentle shredding : Pre-treatment for mechanical recycling of cotton and polyester

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Therése Sjöblom; [2018]
  Nyckelord :Mechanical recycling; Reclaimed fibres; Shredding; Fibre length; Ring spinning; Rotor spinning; Cotton; Polyester; Sustainable development;

  Sammanfattning : There is a growing need for fibres with increasing population. One way to solve this is to recycle the fibres from textile waste. In mechanical recycling by shredding the textiles are shredded back to fibrous form. The biggest problem with shredding is that it is a harsh process that reduces the fibre length and damages the fibre. LÄS MER

 3. 3. Utveckling för pedagogen och arbetslaget i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Therese Grabler; Sandra Sjöblom; [2015]
  Nyckelord :Barnsyn; Didaktik; Förhållningssätt; Förskola; Pedagog; Samarbete; Självinsikt; Självkännedom; Självutveckling;

  Sammanfattning : Syftet och frågeställningen med denna studie är att tydliggöra pedagogens självkännedom, samspel, självutveckling och lyfta varför ett gott samarbete i arbetslaget i förskolan är viktigt. Det är pedagogens betydelse och vidareutveckling som står i fokus och som har en betydande roll i barnens lärande och utveckling. LÄS MER

 4. 4. Textila ledningsbanor : En jämförande studie av konduktiva material för textila applikationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Therese Sjöblom; Elin Davidsson; [2015]
  Nyckelord :textile interconnection; conductive yarn; smart textile; Textila ledningsbanor; konduktiva garner; smarta textilier;

  Sammanfattning : Ledningsbanor syftar till att föra ström eller digitala signaler mellan elektroniska komponenter. Traditionellt brukar ledare av solid metall användas, då metall har låg resistans och lämpar sig bra som strömledare. I denna studie utforskas möjlig-heten för olika material att fungera som textila ledningsbanor. LÄS MER

 5. 5. Framtiden för Google Glass : En studie i acceptans av ny teknik

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Therése Kilström; Caroline Sjöblom; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Google Glass är ett par glasögon med utökade tekniska funktioner som är under utveckling av Google X. Denna kandidatuppsats undersöker hur produkten kommer att stå sig på marknaden. De områden som denna studie har valt att fokusera på är de säkerhetsfrågor som kan komma att uppstå gällande produkten. LÄS MER