Sökning: "Therése Widerberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Therése Widerberg.

  1. 1. Sex, är det vårt område?

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Therése Widerberg; Malin Steenhoff; [2019]
    Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Sex är ett mänskligt behov som många gånger prioriteras bort då rädsla för att kränka patientens integritet verkar hämmande för sjuksköterskan. Bröstcancerdrabbade kvinnor genomgår ibland behandlingar som kan påverka sexualiteten och det kan därför finnas behov av stöd från vårdpersonal. LÄS MER