Sökning: "Therapist rating"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Therapist rating.

 1. 1. Sexualbrottsdömdas upplevelse och behandlares bedömning av förändring inom kriminogena behovsområden efter behandling : En studie av Kriminalvårdens riskreducerande behandlingsprogram för sexualbrottsdömda, Relations- och samlevnadsprogrammet (ROS)

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Stina Lindegren; [2019]
  Nyckelord :Sexual offender; Treatment; Criminogenic needs; Locus of control; Attachment styles; Hypersexual disorder; Therapist rating; Sexualbrott; Behandling; Kriminogena behov; Känsla av kontroll; Relationsstilar; Hypersexuell störning; Behandlarskattning;

  Sammanfattning : The aim of this study was to test whether criminogenic needs change over the course of a cognitive-behavioural sexual offender-specific treatment programme (ROS) within a group of adult, incarcerated or on probation, male sexual offenders in Sweden. To measure criminogenic needs 25 offenders completed Locus of Control of Behaviour Scale (LCB), 26 Hypersexuality Behavior Inventory-19 (HBI-19) and 25 respectively 27 completed Relationship Scale Questionnare (RSQ), 2-factor. LÄS MER

 2. 2. En explorativ pilotstudie om användandet av terapidagbok vid KBT - uppnådda resultat och deltagarnas upplevelser av vad som varit hjälpsamt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Dobrica Vukovic; [2015]
  Nyckelord :CBT; rehabilitation gaurantee; therapy-diary; working mechanisms in CBT; SCL-90; BDI-II; BAI; Social Sciences;

  Sammanfattning : Rehabilitation guarantee was instated in 2009 as a step to prevent harmful sick leave for people with moderate anxiety, depression, distress conditions, and partial benign pain-related disabilites. Patients who are in need of help would get rahabilitation. One alternative in rehabilitation is cognitive behavioral therapy (CBT). LÄS MER

 3. 3. Utveckling av terapeutisk allians vid tidig psykos: Samband och prediktorer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Martina Johansson; [2012]
  Nyckelord :predictors; therapeutic alliance; first episode psychosis; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : This naturalistic study explores correlations between therapeutic alliance, as measured with Session Rating Scale (SRS), and patient and treatment factors in the treatment of first episode psychosis at an early intervention centre in Malmö, Sweden. It also aims to identify predictors of therapeutic alliance in this group. LÄS MER