Sökning: "Theresé Davidsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Theresé Davidsson.

 1. 1. Textila ledningsbanor : En jämförande studie av konduktiva material för textila applikationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Therese Sjöblom; Elin Davidsson; [2015]
  Nyckelord :textile interconnection; conductive yarn; smart textile; Textila ledningsbanor; konduktiva garner; smarta textilier;

  Sammanfattning : Ledningsbanor syftar till att föra ström eller digitala signaler mellan elektroniska komponenter. Traditionellt brukar ledare av solid metall användas, då metall har låg resistans och lämpar sig bra som strömledare. I denna studie utforskas möjlig-heten för olika material att fungera som textila ledningsbanor. LÄS MER

 2. 2. Unga Vuxna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Bolin; Therese Asplid Davidsson; [2015]
  Nyckelord :Gymnasieexamen; Vuxenutbildning; Kommunalt uppföljningsansvar; Careership; Circumscription and Compromise; Upper secondary schoool; Adult Education; municiptial follow-up responsibility; Careership; Circumscription and Compromise;

  Sammanfattning : Avhopp från gymnasiet får konsekvenser både för den enskilde personen och för samhället. På samhällsnivå blir det sämre skatteintäkter och ökade sociala kostnader. En person som inte fullföljer gymnasieskolan idag får dessutom svårare att ta sig in på arbetsmarknaden, vilket kan leda till långvarigt utanförskap. LÄS MER

 3. 3. Responsiv webbdesign : Design- och utvecklingsprocessen för skapandet av en responsiv webbsida

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Therese Davidsson Pajala; [2013]
  Nyckelord :Website; responsive web design; design- and development process; Wordpress; mobile first; Webbsida; responsiv design; design- och utvecklingsprocess; Wordpress; ”mobile first”;

  Sammanfattning : Denna rapport redovisar för design- och utvecklingsprocessen i byggandet av en responsiv webbsida. Webbsidan skapades för användning av den blivande spelstudion Rocket Luncher Studios. Wordpress som CMS (Content Management System) har används som innehålls-hanteringssystem för att förenkla uppdatering av webbsidan av uppdragsgivaren själva. LÄS MER

 4. 4. Mobil applikation eller responsiv webbplats? : En studie om vilka designaspekter som är viktiga vid utökning av ett söksystem på Internet till en smartphone

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Therese Davidsson Pajala; Ansam Augustin; [2012]
  Nyckelord :Smartphone; app; responsive web page; Nationell ArkivDatabas NAD ; Internet; web page; users; mobile HCI.; Smartphone; app; responsiv webbplats; Nationell ArkivDatabas NAD ; Internet; webbplats; användare; mobil HCI.;

  Sammanfattning : Denna uppsats redovisar en studie i hur en söktjänst på Internet kan kompletteras, antingen via en mobilapplikation eller genom en responsiv webbplats, för att underlätta användning via en smartphone. Fokus för undersökningen ligger på Riksarkivets söktjänst Nationell ArkivDatabas (NAD) som för tillfället inte är anpassad till mobila enheter. LÄS MER

 5. 5. Hen - tillgång eller nonsens? : Lärares attityder till genusarbete och könsneutrala benämningar i förskola och förskoleklass.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Emma Davidsson; Thérése Eriksson; [2012]
  Nyckelord :Genus; kategorisering; hen; attityder; förhållningssätt; sociokulturell; förskola och förskoleklass.;

  Sammanfattning : Sällan har ett litet ord på tre bokstäver skapat så stor debatt som hen gjort det senaste året. Begreppet är inte nytt, men har fått en nytändning i och med lanseringen av barnboken Kivi och monsterhund (Lundqvist 2012) som använder ordet flitigt. LÄS MER