Sökning: "Theresé Edvardsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Theresé Edvardsson.

  1. 1. Konceptuell utveckling av interiören hos en framtida fullt autonom bil

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

    Författare :Felicia Edvardsson; Therése Warberg; [2016]
    Nyckelord :V2V; V2I; Vehicular communication; Autonomous systems; Autonomous driving; Self driving car; Future car interior; V2V; V2I; Fordonskommunikation; Autonoma system; Autonom körning; Självkörande bil; Framtida bilinteriör;

    Sammanfattning : Målet med examensarbetet har varit att samla information åt ett tekniskt konsultföretag för att öka deras kunskap om autonoma system och fordonskommunikation. Statusen på arbetet kring dessa aktiva säkerhetssystem hos olika aktörer och hur systemen implementeras i dagens och framtidens fordon har undersökts genom omfattande litteraturstudier, intervjuer och marknadsanalyser. LÄS MER