Sökning: "Theresé Isaksson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Theresé Isaksson.

 1. 1. Patienters upplevelser av diabetesvården efter total pankreatektomi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Erik Hagström; Therese Isaksson; [2022]
  Nyckelord :Omvårdnad; Diabetes mellitus; Pankreatektomi; Kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter total pankreatektomi upphör den endogena insulinproduktionen. Även produktionen av andra blodsockerreglerande hormoner samt av matsmältningsenzymer upphör. Insulinbehandling blir efter ett sådant ingrepp livsnödvändigt, och både blodsockerreglering och näringsupptag kompliceras. LÄS MER

 2. 2. Är det så här arbetstillfredsställelse ska kännas? : En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelse av hur stress påverkar deras psykosociala arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Therese Isaksson; Angelica Olsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Studiemotivation : En studie av inre och yttre motivation hos programstudenter vid Luleå tekniska universitet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Therese Isaksson; [2017]
  Nyckelord :University; intrinsic motivation; extrinsic motivation; Universitet; intern motivation; extern motivation;

  Sammanfattning : Motivation som process innefattar det som driver människan framåt och får henne att agera. Det som driver människan till handling är hens behov. Människan upplever välbehag när behov uppfylls och obehag när dessa inte tillfredsställs. LÄS MER

 4. 4. Den pedagogiska planeringen spelar roll! : En enkät- och intervjustudie om elevers uppfattningar om och användande av den pedagogiska planeringen i ämnet engelska.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskning; Högskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskning

  Författare :Karin Isaksson; Therese Kaindl; [2015]
  Nyckelord :Pedagogisk planering; elevers uppfattningar; elevperspektiv; formativ bedömning;

  Sammanfattning : Elevperspektivet på den pedagogiska planeringen för elever i grundskolan är ett område som är relativt outforskat. Denna studie syftar till att få en djupare förståelse om elevers uppfattningar och användande av den pedagogiska planeringen i ämnet engelska. Studien genomförs ur ett sociokulturellt perspektiv, dvs. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Amenities on Housing Prices : An Empirical Study Using the Hedonic Pricing Model

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Economics, Finance and Statistics; Högskolan i Jönköping/IHH, Economics, Finance and Statistics

  Författare :Therese Isaksson Tieva; Robin Bennerhed; [2015]
  Nyckelord :Housing prices; hedonic pricing; Amenties; Jönköping; central business district;

  Sammanfattning : .... LÄS MER