Sökning: "Theresé Wall"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Theresé Wall.

 1. 1. Evaluation of GM trees expressing a fungal enzyme : investigating the effects of the fungal enzyme on activation of jasmonate signaling using JAZ10:GUS reporter lines of Arabidopsis

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology

  Författare :Elin Bäckström; Therese Thalin; [2019]
  Nyckelord :cell wall formation; cell wall composition; genetic modification; genetic improvement; ; GUS;

  Sammanfattning : The fungi enzyme glucuronoyl esterase can be used to change the cell wall composition in plants for easier extraction of cellulosic biomass compounds for the production of biomaterials and biofuels. However, previous studies have shown that expression of glucuronoyl esterase in plants causes stress response, mediated by jasmonate signaling, and growth penalty. LÄS MER

 2. 2. Examensarbete komfortlab : Undersökning av värmelaster med två-nivåers faktorförsök

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Therese Nilsson; Therése Andersson; [2018]
  Nyckelord :Två-nivåers faktorförsök;

  Sammanfattning : The goal of this study was to investigate future controls of heating loads in a comfort laboratory. The laboratory room is used to simulate how the room comfort will change by using one or more cooling beams. External walls can be used to test different room sizes, and heat effects can be provided from the floor and one wall. LÄS MER

 3. 3. Patienters erfarenheter av den egna återhämtningsprocessen vid psykisk ohälsa : En litteraturöversikt med fokus på psykiatriska tillstånd

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Martin Nyqvist; Therése Wall; [2018]
  Nyckelord :Recovery; Psychiatry; Patients’ experiences; Nursing; Literature review; Återhämtning; Psykiatri; Patienters erfarenheter; Omvårdnad; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Återhämtning är ett begrepp som tolkas på olika sätt i den psykiatriska vården eftersom det saknas konsensus i frågan. De flesta definitionerna framhåller patientens egna erfarenheter av vad hen finner hjälpsamt för att skapa en meningsfull tillvaro, även vid kvarvarande psykiska symtom. LÄS MER

 4. 4. Förbättring av logistiken för Prefabricerade enfamiljshus

  M1-uppsats, ;

  Författare :Malek Malkey; Therese Wislander; [2015]
  Nyckelord :Lean; loading; production; scaffolding; value stream mapping; wall elements; Byggställning; lastning; lean; produktion; väggelement; värdeflödesananalys;

  Sammanfattning : Götenehus AB är en hustillverkare i Götene som främst projekterar och producerar byggelement för småhusbyggen. Likt många andra byggföretag har de anammat en industrialisering av produktionen. Vanligt idag för dessa företag är att lean blivit allt vanligare som har till syfte att öka värdet och minimera slöseri. LÄS MER

 5. 5. Bristande yrkesstolthet bland personal inom äldreomsorg - Fakta eller myt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Therese Wall; [2009]
  Nyckelord :Yrkesstolthet; Massmedia; Samhällssyn; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur äldrevårdspersonal upplever sin yrkesroll utifrån sig själva och hur de tror att samhället ser på åldringsvård och på dem som arbetar inom äldrevården. I begreppet samhälle ingår samhällsmedborgare, media och andra yrkesgrupper. LÄS MER