Sökning: "Theresa Lundgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Theresa Lundgren.

 1. 1. Hur förorenad är Tämnaren av Tungmetaller? En undersökning av bottensediment.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Theresa Lundgren; [2015]
  Nyckelord :Heavy metals; Tämnaren; lake sediments; aquatic pollution; Tungmetaller; Tämnaren; bottensediment; sjö; föroreningar;

  Sammanfattning : Tämnaren är en slättsjö i östra Svealand där ammunition går att finna i bottensedimenten. Ammunitionen härstammar från övningar som Flygvapnet hade över sjön under 1950- och 1960-talen. LÄS MER

 2. 2. Torvmarkernas utveckling i östra Uppland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erika Modig; Theresa Lundgren; [2013]
  Nyckelord :torv; torvtillväxt; torvmarksutbredning i Uppland;

  Sammanfattning : This report is about a couple of specially chosen peatlands in eastern Uppland, Sweden. It concerns their development between the year 1922 and 2012. The historic fact originates from a large investigation of peatlands in the south of Sweden made by the Swedish Geological Survey, SGU, in the 1920’s. LÄS MER