Sökning: "Therese Asplund"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Therese Asplund.

 1. 1. Den akuta effekten av statisk stretching av m.iliopsoas och hamstrings på muskellängd, funktion och smärta hos hund med ospecificerad ländryggssmärta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Therése Wiva Elisabeth Asplund; [2023]
  Nyckelord :stretching; dogs; lower back pain; hamstrings; m.iliopsoas;

  Sammanfattning : Bakgrund: Manuella behandlingstekniker såsom stretching och ledmobilisering används inom veterinärmedicinsk fysisk rehabilitering av hund. Det råder inte konsensus angående vid vilka indikationer som mobilisering och manipulation kan användas med förväntad positiv effekt eller med vilken dosering. LÄS MER

 2. 2. Hur investmentbolag påverkar kapitalstrukturen i sina innehav : En fallstudie av Ratos

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Asplund; Henrik Norrman; Therese Rodger; [2017]
  Nyckelord :Capital Structure; LBO; Leveraged buyouts; Private Equity; Investment company; Debt-to-Equity; Equity rati; Kapitalstruktur; LBO; Leveraged buyouts; Private Equity; Investmentbolag; Nyckeltal; Skuldsättningsgrad; Soliditet;

  Sammanfattning : Examensarbete i foretagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 2FE93E, VT 2017 Författare Johan Asplund, Henrik Norrman och Therese Rodger Handledare Andreas Stephan Titel Hur investmentbolag paverkar kapitalstrukturen i sina innehav - En fallstudie av Ratos Bakgrund Bolags kapitalstruktur, fördelningen mellan bolagets tillgångar och skulder, visar hur bolaget finansierar sin verksamhet. Private Equity bolag lånar kapital för att kunna investera i nya uppköp av onoterade bolag och har ofta en begränsad planerad ägarhorisont. LÄS MER

 3. 3. Det betydelsefulla innehållet : En multimodal textanalys av visuella uttrycksformer i arbetsböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Therese Asplund; Emma Andersson; [2017]
  Nyckelord :Socialsemiotik; läromedel; svenska; samspel; multimodalitet;

  Sammanfattning : Studien utgår från ett socialsemiotiskt perspektiv och syftet är att undersöka samspelet mellan bild ochskrift i svenska läromedel. För att ta reda på detta ligger fokus på hur semiotiska resurser och modaliteteranvänds samt på vilket sätt bild- och skriftrelationen är meningserbjudande. LÄS MER

 4. 4. Röntgensjuksköterskans profession på olika sidor av Öresundsbron En enkätstudie om likheter och skillnader i kompetens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Therese Asplund Lundstedt; Raffaella Sohani; [2016]
  Nyckelord :Kompetens Profession Röntgensjuksköterska Radiograf Radiographers competence scale RCS Kvantitativ studie Stickprovsanalys; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Röntgensjuksköterskans kompetens är av stor betydelse för omvårdnad och patientsäkerheten inom diagnostisk radiologisk verksamet. Kompetensutbytet över sundet har blivit allt vanligare sedan Öresundsbron öppnades första juli 2000 vilket ställer krav på likvärdig kunskap och kompetens. LÄS MER

 5. 5. Asplund : Arbetsbord

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Therese Ericsson; [2015]
  Nyckelord :Design; produktdesign;

  Sammanfattning : .... LÄS MER