Sökning: "Therese Augustsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Therese Augustsson.

 1. 1. Upplev Cirkulär Ekonomi! : En studie om vad som bidrar till en ökad förståelse för cirkulär ekonomi, och hur ett utställningsförslag kan se ut baserat på detta.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Therese Augustsson; [2018]
  Nyckelord :Informationsdesign; rumslig gestaltning; utställning; priming; konceptuell modell.;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete i Informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med studien är att skapa ett gestaltningsförslag till en utställning som kan bidra till en förståelse för cirkulär ekonomi. Av den anledningen undersöks vilka visuella element som kan stödja denna förståelse. LÄS MER

 2. 2. Skrivande i en värld med digitala verktyg.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Fredrik Augustsson; Therese Jonsson Berg; [2017]
  Nyckelord :Skrivprocessen; IKT; EUMO;

  Sammanfattning : Med användning av informations- och kommunikationsteknik i skolans värld följer både möjligheter och utmaningar i undervisningen. Från att penna och papper har dominerat skrivundervisningen börjar skrivande på iPads och datorer bli allt vanligare. LÄS MER