Sökning: "Therese Boberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Therese Boberg.

 1. 1. Hållbar verksamhetsstyrning : En fallstudie på hur företag med skilda fundament till att arbeta hållbart anpassar dess verksamhetsstyrning därefter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Nilsson; Therese Boberg; [2019]
  Nyckelord :Sustainable management control; Sustainability Control System as a Package; Sustainable strategic direction; Strategic sustainable consideration; Sustainable underlying reasons; Hållbar verksamhetsstyrning; Sustainability Control System as a Package; Hållbar strategisk inriktning; Strategiskt övervägande avseende hållbarhet; Hållbara fundament;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Som följd av samhällets ökade medvetenhet avseende hållbarhet står näringslivet inför utmaningar av att möta de förändrade förhållandena, som externa och interna drivkrafter bidragit till, för att bibehålla en etablerad marknadsposition. Dessa utmaningar reflekteras även i företags förmågor att inkludera hållbarhet inom verksamhetsstyrningens komponenter, vilket ramverk som “Sustainability Control System as a Package” ämnar att underlätta. LÄS MER

 2. 2. Planering och uppföljning i elitidrottsföreningen Östers IF : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Amir Omerovic; Magdalena Nedanovska; Therese Boberg; [2018]
  Nyckelord :Non-governmental organization; planning; control; strategic planning; budget; performance measurement.; Ideell förening; ekonomistyrning; planering; uppföljning; strategisk planering; budget; prestationsmätning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sedan kommersialiseringen och professionaliseringen tog fart har fotbollen i Sverige vuxit från att endast ha varit en idrott till att bli en kommersiell näringsverksamhet med avlönade yrken. Då omsättningarna inom elitidrottsföreningarna ökar, ökar även kraven på och behovet av en avancerad ekonomistyrning. LÄS MER

 3. 3. Hur kan hjältar och skurkar se ut? : En studie om barns uppfattning kring normer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Therese Boberg; Severina Kanasaite; [2015]
  Nyckelord :Normer; barnlitteratur; animerade TV-serier och filmer; förskola.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka barnlitteratur och andra mediers betydelse för barns uppfattning kring normer. Det vi vill synliggöra är hur barn påverkas av normer som finns i barnlitteratur och dess illustrationer, vilka normer förskolebarn uppfattar bland hjältar och skurkar samt varifrån de fått inspiration till dessa. LÄS MER

 4. 4. Medarbetarsamtalet som ledarskapsutveckling: en kvalitativ intervjustudie och reflektion kring förutsättningen att utvecklas genom medarbetarsamtal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Hanna Nilsson; Therese Helena Boberg; [2007]
  Nyckelord :medarbetarsamtal; ledarskapsutveckling; förståelse; feedback; dialog; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Traditionellt är medarbetarsamtalet till sin form ett organiserat och planerat samtal mellan chef och medarbetare, oftast i syfte att kartlägga behov, krav, verksamhetsmål och förståelse hos medarbetaren. Sedan 1980-talet har det forskats mycket om medarbetarsamtal i Sverige, oftast med utgångspunkt i medarbetarens upplevelse. LÄS MER