Sökning: "Therese Christensen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Therese Christensen.

 1. 1. I Samarbete Med... : En kvalitativ studie om influencers påverkan påkonsumenters attityder och köpintentioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Therese Christensen; Lisa Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag har en ny typ av modesamarbeten växt fram som ett resultat av den ökade användningen av sociala medier. Modeföretag har insett den stora tillväxtpotentialen i att bilda designsamarbeten med influencers för att marknadsföra sina produkter, och överger därmed allt oftare traditionella marknadsföringsmetoder. LÄS MER

 2. 2. Empowerment as a tool for increasing followers contribution and dedication : - A qualitative study about what motivates followers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Josip Blazevic; Charlotte Christensen; Therese Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Motivation; Empowerment; Followers; Job Satisfaction; Dedication; Contribution;

  Sammanfattning : Background: Empowerment is a leadership style where the leader gives away power and therefore provides freedom to the follower to successfully do what they want to do instead of what the leader want them to do (Whetten & Cameron, 2014). It is said that leader often fail when they have the incapability to motivate and manage their followers. LÄS MER

 3. 3. Implementering avSvensk kod för bolagsstyrning

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tina Christensen; Therese Carlsson; Linda Lärka; [2005]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Till följd av ett antal förtroendeskadliga företeelser har samhälletsförtroende för det svenska näringslivet försämrats. Det ledde till att en kommission tillsattesför att utreda behovet av eventuella åtgärder för att återigen stärka förtroendet. LÄS MER