Sökning: "Therese Dahlberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Therese Dahlberg.

 1. 1. Upplevelser av pulshöjande aktiviteter och arbetsmiljö : En studie vid ett Telecomföretag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Therese Dahlberg; Madeleine Ericsson; [2016]
  Nyckelord :Stress; Krav kontroll stöd; Arbetsmiljö; Fysisk aktivitet; Transtheoretical model.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att utreda hur ett telecomföretag i Umeå kommun arbetar med arbetsmiljöfrågor samt hur de anställda upplever den fysiska och psykosociala arbetsmiljön vid arbetsplatsen. Företaget har knappt 100 anställda varav 20 av dessa är anställda vid kundserviceavdelningen i Umeå. LÄS MER

 2. 2. Samverkan - en fråga om ansvarsfördelning och samsyn : en litteraturstudie kring samverkan mellan myndigheter och familjer med barn med funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Malin Westerlund; Therese Dahlberg; [2010]
  Nyckelord :Samverkan; familjer med barn med funktionsnedsättning; professioner; collaboration; samverkansteori; landsting kommun biståndshandläggare; tolkningsföreträde;

  Sammanfattning : Families of children with disabilities often have many different contacts with professional representing different principals. This places high demands on their professional work together to meet the needs of families and use resources efficiently. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföring, relationer och nätverk hos forskningsbibliotek : en beskrivning och analys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Therese Dahlberg; [2001]
  Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The major aim of the thesis is to describe the networks, relations and marketing of some university libraries and their customers in the year 2000. I illustrate how these issues interact and whether they have changed due to the recent development of technology and if so, how. LÄS MER